vodilna slika

Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti

datum: 29. 11. 2022

Dolenjski uradni list 27 - 2022.

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

BIRČNA VAS

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Majda Meštrić, roj. 4. 5. 1954, Birčna vas 54A, 8000 Novo mesto
 2. Urška Hrovatič, roj. 5. 11. 1984, Stranska vas 5, 8000 Novo mesto
 3. Andrej Kastelic, roj. 8. 8. 1971, Jama 2A, 8000 Novo mesto
 4. Darja Marjanović, roj. 15. 11. 1973, Stranska vas 1C, 8000 Novo mesto
 5. Ciril Zupančič, roj. 16. 12. 1963, Vrh pri Ljubnu 7, 8000 Novo mesto
 6. Matevž Kastelic, roj. 1. 9. 1982, Rakovnik pri Birčni vasi 14, 8000 Novo mesto
 7. Stanko Žagar, roj. 14. 6. 1957, Birčna vas 54B, 8000 Novo mesto

 

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

BRŠLJIN

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Gregor Vovk, roj. 25. 11. 1975, Lastovče 54, 8000 Novo mesto
 2. Mira Kump, roj. 19. 5. 1953, Bršljin 1, 8000 Novo mesto
 3. Jaka Može, roj. 5. 8. 1988, V Brezov log 63, 8000 Novo mesto
 4. Jernej Jakše, roj. 20. 8. 1967, Bršljin 32, 8000 Novo mesto
 5. Jožefa Šepetavc, roj. 16. 12. 1958, V Brezov log 48, 8000 Novo mesto
 6. Blaž Habjan, roj. 30. 11. 1967, Foersterjeva ulica 5, 8000 Novo mesto
 7. Vanja Kavšček, roj. 30. 9. 1976, Lastovče 44, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

                                                                    

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

BRUSNICE

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Ivan Kralj, roj. 29. 1. 1958, Velike Brusnice 86, 8321 Brusnice
 2. Franc Bojanc, roj. 7. 6. 1962, Velike Brusnice 46A, 8321 Brusnice
 3. Franc Medle, roj. 15. 5. 1962, Dolenji Suhadol 17, 8321 Brusnice
 4. Sandi Kranjc, roj. 28. 1. 1962, Velike Brusnice 69, 8321 Brusnice
 5. Anton Luzar, roj. 12. 1. 1953, Dolenji Suhadol 42, 8321 Brusnice
 6. Marjan Šalehar, roj. 26. 9. 1963, Ratež 14A, 8321 Brusnice
 7. Robert Tričić, roj. 29. 1. 1974, Gumberk 18, 8222 Otočec
 8. Nataša Medle Rumpret, roj. 14. 5. 1990, Sela pri Ratežu 10, 8222 Otočec

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisijeMestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

BUČNA VAS

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Anton Papež, roj. 28. 12. 1967, Daljni Vrh 24, 8000 Novo mesto
 2. Silvo Mesojedec, roj. 23. 12. 1958, Velika Bučna vas 1, 8000 Novo mesto
 3. Mojca Ljubi, roj. 27. 7. 1973, Muhaber 33, 8000 Novo mesto
 4. Tomaž Zoran, roj. 10. 3. 1985, Gorenje Kamenje 2, 8000 Novo mesto
 5. Marija Debevc Rakoše, roj. 2. 7. 1971, Potočna vas 26, 8000 Novo mesto
 6. Barbara Tolar, roj. 15. 7. 1972, Tržiška ulica 1, 8000 Novo mesto
 7. Darja Brudar, roj. 24. 2. 1977, Zobčeva ulica 2A, 8000 Novo mesto
 8. Milan Tramte, roj. 16. 8. 1980, Dolenje Kamence 12, 8000 Novo mesto
 9. Rok Kekec, roj. 2. 10. 1995, Muhaber 69, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

                                                                                

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

CENTER

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Matija Škof, roj. 18. 6. 1976, Rozmanova ulica 4, 8000 Novo mesto
 2. Luka Blažič, roj. 7. 8. 1979, Jerebova ulica 20, 8000 Novo mesto
 3. Kaja Papić, roj. 22. 5. 1977, Rozmanova ulica 22, 8000 Novo mesto
 4. Aleksandra Anzulović, roj. 16. 10. 1977, Rozmanova ulica 32A, 8000 Novo mesto
 5. Cvetka Potočar, roj. 3. 5. 1952, Šolska ulica 2, 8000 Novo mesto
 6. Stojan Luzar, roj. 2. 6. 1961, Breg 16, 8000 Novo mesto
 7. Tomaž Budja, roj. 7. 1. 1982, Jerebova ulica 3, 8000 Novo mesto

 

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

DOLŽ

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Martin Kobe, roj. 8. 11. 1975, Šolska cesta 76, 8000 Novo mesto
 2. Marko Bačar, roj. 27. 5. 1994, Vrhe 15, 8000 Novo mesto
 3. Tanja Sluga Kobe, roj. 15. 7. 1980, Lipnica 30, 8000 Novo mesto
 4. Primož Brulc, roj. 22. 10. 1979, Jesenovec 22, 8000 Novo mesto
 5. Simona Juršič, roj. 29. 3. 1987, Iglenik 5, 8000 Novo mesto
 6. Simon Kastelic, roj. 20. 1. 1987, Ravnica 16, 8000 Novo mesto
 7. Danijel Dolenšek, roj. 13. 3. 1987, Sela pri Zajčjem Vrhu 34, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

DRSKA

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Mira Retelj, roj. 17. 9. 1955, Cesarjeva ulica 29, 8000 Novo mesto
 2. Matjaž Kavšek, roj. 13. 6. 1974, Brod 19, 8000 Novo mesto
 3. Jožica Cekuta, roj. 29. 2. 1956, Volčičeva ulica 44, 8000 Novo mesto
 4. Iztok Kavšek, roj. 1. 7. 1962, Volčičeva ulica 35, 8000 Novo mesto
 5. Tatjana Medic, roj. 29. 5. 1971, Srebrniče 6A, 8000 Novo mesto
 6. Aljaž Novak, roj. 4. 12. 1978, Lebanova ulica 37, 8000 Novo mesto
 7. Marjetka Saje Lukšič, roj. 12. 2. 1956, Drska 26, 8000 Novo mesto

 

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

GABRJE

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Slavko Matko, roj. 14. 6. 1959, Portoroška 7, 8321 Brusnice
 2. Rok Mežnar, roj. 7. 4. 1990, Portoroška 3, 8321 Brusnice
 3. Aleš Hudoklin, roj. 15. 7. 1982, Loka 21, 8321 Brusnice
 4. Gregor Jenič, roj. 16. 11. 1991, Loka 33, 8321 Brusnice
 5. Danilo Malnar, roj. 10. 11. 1978, Ruparjev dol 7, 8321 Brusnice
 6. Maruška Kovačič, roj. 3. 6. 1987, Gomile 15A, 8321 Brusnice
 7. Nina Pečavar, roj. 17. 7. 1982, Šumeči potok 9, 8321 Brusnice

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

GOTNA VAS

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Nika Staniša, roj. 1. 1. 1998, Ulica Ivana Roba 2, 8000 Novo mesto
 2. Bojana Kmet, roj. 31. 1. 1975, Gotna vas 40, 8000 Novo mesto
 3. Martin Hren, roj. 22. 9. 1970, Ob potoku 2, 8000 Novo mesto
 4. Marko Vide, roj. 16. 8. 1980, Gotna vas 26, 8000 Novo mesto
 5. Marija Legan, roj. 25. 10. 1958, Gotna vas 38, 8000 Novo mesto
 6. Boštjan Tramte, roj. 23. 8. 1975, Ulica Ivana Roba 34, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

KANDIJA-GRM

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Sonja Simčič, roj. 17. 5. 1955, Trdinova ulica 11A, 8000 Novo mesto
 2. Janez Auersperger, roj. 8. 12. 1975, Skalickega ulica 2, 8000 Novo mesto
 3. Rafko Križman, roj. 20. 5. 1957, Trdinova ulica 12A, 8000 Novo mesto
 4. Dragica Ferbežar, roj. 3. 10. 1957, Paderšičeva ulica 31, 8000 Novo mesto
 5. Nina Jakovljević, roj. 5. 8. 1976, Nad mlini 10, 8000 Novo mesto
 6. Janez Bobič, roj. 30. 5. 1977, Valantičevo 23, 8000 Novo mesto
 7. Matej Somrak, roj. 11. 8. 1984, Gubčeva ulica 7A, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

KARTELJEVO

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Primož Murgelj, roj. 18. 5. 1978, Dolenje Karteljevo 9, 8000 Novo mesto
 2. Elizabeta Kramar, roj. 18. 5. 1982, Gorenje Karteljevo 26, 8000 Novo mesto
 3. Bojan Florjančič, roj. 3. 6. 1965, Gorenje Karteljevo 10B, 8000 Novo mesto
 4. Andrej Žagar, roj. 27. 11. 1982, Dolenje Karteljevo 22, 8000 Novo mesto
 5. Ivan Slak, roj. 19. 5. 1965, Gorenje Karteljevo 7, 8000 Novo mesto
 6. Marjana Ribič Florjančič, roj. 23. 12. 1983, Gorenje Karteljevo 20, 8000 Novo mesto
 7. Sonja Murgelj, roj. 16. 4. 1983, Gorenje Karteljevo 69, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

LOČNA-MAČKOVEC

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Nataša Fink, roj. 22. 3. 1974, Pod Trško goro 91A, 8000 Novo mesto
 2. Mitja Belavič, roj. 1. 11. 1983, Seidlova cesta 52, 8000 Novo mesto
 3. Gregor Božič, roj. 20. 4. 1966, Šmarješka cesta 58, 8000 Novo mesto
 4. Tatjana Brunskole, roj. 15. 10. 1957, Seidlova cesta 56, 8000 Novo mesto
 5. Tanja Krivec, roj. 27. 5. 1979, Seidlova cesta 38, 8000 Novo mesto
 6. Martin Hodnik, roj. 18. 9. 1970, Seidlova cesta 30, 8000 Novo mesto
 7. Franc Novak, roj. 2. 5. 1962, Stražna 13, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

MAJDE ŠILC

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Adolf Zupan, roj. 21. 10. 1953, V Ragov log 3, 8000 Novo mesto
 2. Maja Žlogar, roj. 9. 11. 1973, Ragovo 24, 8000 Novo mesto
 3. Ana Bilbija, roj. 1. 3. 1945, Jakčeva ulica 20, 8000 Novo mesto
 4. Jasna Šinkovec, roj. 26. 1. 1957, Stritarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto
 5. Avgust Vrščaj, roj. 27. 6. 1967, Ulica Marjana Kozine 53, 8000 Novo mesto
 6. Jure Šuln, roj. 7. 8. 1980, Tavčarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto
 7. Mitja Brudar, roj. 14. 2. 1970, Ulica Ilke Vaštetove 5, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

MALI SLATNIK

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Marko Mikec, roj. 15. 2. 1973, Mali Slatnik 10A, 8000 Novo mesto
 2. Darja Judež, roj. 8. 9. 1980, Krka 10, 8000 Novo mesto
 3. Andrejka Povše, roj. 4. 7. 1971, Veliki Slatnik 30A, 8000 Novo mesto
 4. Jože Judež, roj. 23. 6. 1955, Velika Cikava 12B, 8000 Novo mesto
 5. Boštjan Brkopec, roj. 30. 4. 1972, Mala Cikava 8A, 8000 Novo mesto
 6. Ostoja Bubnjević, roj. 23. 1. 1954, Petelinjek 19A, 8000 Novo mesto
 7. Rok Piletič, roj. 7. 5. 1978, Mali Slatnik 18, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

 predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

MESTNE NJIVE

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Andrej Malenšek, roj. 26. 3. 1969, Lamutova ulica 8, 8000 Novo mesto
 2. Petra Primic Petrov, roj. 9. 12. 1977, Cankarjeva ulica 16, 8000 Novo mesto
 3. Aleš Tiran, roj. 12. 4. 1978, Lamutova ulica 10, 8000 Novo mesto
 4. Ana Zagorc, roj. 27. 11. 1970, Mestne njive 4, 8000 Novo mesto
 5. Mladena Milošević, roj. 7. 8. 1984, Mestne njive 4, 8000 Novo mesto
 6. Jan Poglajen, roj. 14. 4. 1991, Cankarjeva ulica 33, 8000 Novo mesto
 7. Laura Prepeluh, roj. 3. 2. 1990, Cankarjeva ulica 30A, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

OTOČEC

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Peter Pušavec, roj. 18. 1. 1988, Dobrava 22, 8222 Otočec
 2. Andrej Novak, roj. 18. 11. 1981, Herinja vas 30, 8222 Otočec
 3. Brigita Macedoni, roj. 20. 9. 1964, Šentpeter 46, 8222 Otočec
 4. Janez Novak, roj. 9. 6. 1976, Dolenja vas 9, 8222 Otočec
 5. Jerneja Ucman, roj. 21. 8. 1985, Dobovo 5, 8222 Otočec
 6. Vesna Barborič, roj. 18. 12. 1971, Žihovo selo 5A, 8222 Otočec
 7. Anja Berus, roj. 14. 7. 1991, Črešnjice 109, 8222 Otočec

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

PODGRAD

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Peter Hrovatič, roj. 25. 6. 1984, Koroška vas 18, 8000 Novo mesto
 2. Marko Kaplan, roj. 3. 11. 1979, Pristava 12, 8000 Novo mesto
 3. Sabina Kastelic Plazar, roj. 17. 2. 1985, Jurna vas 18A, 8000 Novo mesto
 4. Mateja Bačar, roj. 23. 8. 1986, Mihovec 7A, 8000 Novo mesto
 5. Anton Drab, roj. 5. 1. 1972, Konec 7, 8000 Novo mesto
 6. Roman Staniša, roj. 10. 10. 1974, Veliki Cerovec 2C, 8000 Novo mesto
 7. Barbara Lukše, roj. 19. 10. 1979, Koroška vas 11B, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

PREČNA

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Mario Krapež, roj. 30. 7. 1969, Prečna 60, 8000 Novo mesto
 2. Alenka Kopina, roj. 17. 9. 1970, Podbreznik 110, 8000 Novo mesto
 3. Niko Bobnar, roj. 6. 12. 1994, Prečna 19, 8000 Novo mesto
 4. Robert Bozovičar, roj. 2. 3. 1971, Prečna 25A, 8000 Novo mesto
 5. Maja Makše, roj. 8. 5. 1978, Kuzarjev Kal 21A, 8000 Novo mesto
 6. Janez Mihelič, roj. 20. 1. 1988, Podbreznik 108, 8000 Novo mesto
 7. Lidija Zadnik, roj. 3. 7. 1977, Češča vas 9C, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

REGRČA VAS

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Andrej Resman, roj. 10. 5. 1958, K Roku 66, 8000 Novo mesto
 2. Darko Zupančič, roj. 25. 1. 1958, Finžgarjeva ulica 26, 8000 Novo mesto
 3. Silvo Čečelič, roj. 14. 3. 1981, K Roku 121, 8000 Novo mesto
 4. Mateja Rožič, roj. 7. 6. 1965, K Roku 8, 8000 Novo mesto
 5. Silva Mišjak, roj. 2. 1. 1949, Vidmarjeva ulica 52, 8000 Novo mesto
 6. Gregor Petrovič, roj. 14. 4. 1980, K Roku 143, 8000 Novo mesto
 7. Pia Butara, roj. 27. 12. 1998, Regrča vas 104, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

STOPIČE

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Tomaž Slak, roj. 9. 9. 1972, Veliki Orehek 33, 8000 Novo mesto
 2. Janez Murn, roj. 8. 1. 1969, Veliki Orehek 18, 8000 Novo mesto
 3. Stanislav Renuša, roj. 12. 4. 1967, Črmošnjice pri Stopičah 30A, 8000 Novo mesto
 4. Matej Udovč, roj. 27. 12. 1982, Stopiče 82, 8322 Stopiče
 5. Borut Blatnik, roj. 23. 9. 1988, Stopiče 41A, 8322 Stopiče
 6. Brigita Borse, roj. 25. 10. 1977, Hrušica 25, 8000 Novo mesto
 7. Alojz Golob, roj. 4. 5. 1952, Gornja Težka Voda 21, 8322 Stopiče

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

ŠMIHEL

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Miro Škufca, roj. 3. 3. 1959, Košenice 22, 8000 Novo mesto
 2. Igor Hrovatič, roj. 2. 7. 1963, Škrjanče pri Novem mestu 12, 8000 Novo mesto
 3. Vlasta Šmajdek, roj. 13. 7. 1963, Šukljetova ulica 30, 8000 Novo mesto
 4. Sabina Repše, roj. 3. 5. 1971, Aškerčeva ulica 2A, 8000 Novo mesto
 5. Brigita Juršič, roj. 16. 9. 1969, Škrjanče pri Novem mestu 5, 8000 Novo mesto
 6. Boštjan Marolt, roj. 18. 7. 1974, Aškerčeva ulica 9, 8000 Novo mesto
 7. Igor Lešnjak, roj. 10. 11. 1964, Ob Težki vodi 12, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

URŠNA SELA

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Milivoje Golić, roj. 10. 5. 1961, Gasilska pot 21, 8323 Uršna sela
 2. Liljana Klobučar, roj. 9. 8. 1984, Vaška cesta 36, 8323 Uršna sela
 3. Tatjana Gros, roj. 22. 11. 1972, Ljuben 94, 8323 Uršna sela
 4. Ladislav Rauh, roj. 6. 8. 1955, Ljuben 39, 8323 Uršna sela
 5. Lara Poredoš, roj. 3. 11. 2001, Ljuben 31, 8323 Uršna sela
 6. Igor Povž, roj. 7. 2. 1956, Vaška cesta 61, 8323 Uršna sela
 7. Gregor Klobučar, roj. 19. 9. 1988, Ljuben 59, 8323 Uršna sela

 

ker so dobili največ glasov.

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

 

ŽABJA VAS

 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 1. Robert Sotler, roj. 25. 10. 1963, Na Tratah 11, 8000 Novo mesto
 2. Matija Šega, roj. 25. 10. 1985, Drejčetova pot 4, 8000 Novo mesto
 3. Luka Gregorič, roj. 30. 6. 1992, Lobetova ulica 25, 8000 Novo mesto
 4. Janja Šašek, roj. 21. 9. 1976, Na Tratah 10, 8000 Novo mesto
 5. Emil Pureber, roj. 2. 4. 1953, Na Lazu 34, 8000 Novo mesto
 6. Neja Luzar, roj. 22. 11. 2003, Drejčetova pot 8, 8000 Novo mesto
 7. Tea Kuhar, roj. 25. 6. 1978, Drejčetova pot 20, 8000 Novo mesto

 

ker so dobili največ glasov.

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj