vodilna slika

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2022

datum: 29. 11. 2022

Dolenjski uradni list 27 - 2022.

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO

NA LOKALNIH VOLITVAH 2022

 

 

 

Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji, dne 20. novembra 2022 ob 00.30 uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah, ki so bile 20. novembra 2022 ugotovila:

 

1.

 

V volilne imenike na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 310 volivcev.

 

 

2.

 

Skupaj je po volilnih imenikih glasovalo 50 volivcev, s potrdilom je glasovali 0 volivcev.

 

Skupaj je glasovalo 50 volivcev, to je 16,13 % od vseh volivcev.

 

 

3.

 

Oddanih je bilo 50 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 15 glasovnic.

 

 

Kandidat je prejel naslednje število glasov:

 

1.

DUŠKO SMAJEK

35

glasov

 

4.

 

Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je za člana občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti izvoljen:

 

 

 

Duško Smajek, roj. 3. 12. 1957, Novo mesto, Poganška ulica 11,

 

ker je dobil največ glasov.

 

 

5.

 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov ni bil vložen noben ugovor.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Predsednica

                                                                                                                        Vanja Lakner, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj