vodilna slika

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2022

datum: 29. 11. 2022

Dolenjski uradni list 27 - 2022.

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

NA LOKALNIH VOLITVAH 2022

 

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji, dne 22. novembra 2022 ob 14.00 uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah, ki so bile 20. novembra 2022 ugotovila:

 

1.

 

V volilne imenike na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 29.478 volivcev.

 

 

2.

 

Skupaj je po volilnih imenikih glasovalo 12.913 volivcev, s potrdilom ni glasoval noben volivec.

 

Skupaj je glasovalo 12.913 volivcev, to je 43,81 % od vseh volivcev.

 

 

3.

 

Oddanih je bilo 12.910 glasovnic.

 

Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 306 glasovnic.

 

4.

 

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:

 

1.

SOCIALNI DEMOKRATI

829

glasov

2.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

112

glasov

3.

KONKRETNO

426

glasov

4.

GIBANJE SVOBODA

1974

glasov

5.

ZZD – ZVEZA ZA DOLENJSKO

356

glasov

6.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

992

glasov

7.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1025

glasov

8.

LISTA GREGORJA MACEDONIJA

2615

glasov

9.

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS

621

glasov

10.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

1322

glasov

11.

SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

731

glasov

12.

PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE

70

glasov

13.

LISTA NAŠ KRAJ – NAŠE MESTO

1292

glasov

14.

LEVICA

239

glasov

 

Po določbah 14., 86. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom od 1 do 29 (D'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

 

Zap.št

količnik

Št.

  Ime liste

 

1

2615,00

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

2

   1974,00

4

  GIBANJE SVOBODA

 

3

   1322,00

10

  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

 

4

   1307,50

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

5

   1292,00

13

  LISTA NAŠ KRAJ – NAŠE MESTO

 

6

   1025,00

7

  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

7

   992,00

6

  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

 

8

    987,00

4

  GIBANJE SVOBODA

 

9

    871,67

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA  

 

10

    829,00

1

  SOCIALNI DEMOKRATI

 

11

    731,00

11

  SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

 

12

    661,00

10

  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   

 

13

    658,00

4

  GIBANJE SVOBODA  

 

14

    653,75

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA  

 

15

    646,00

13

  LISTA NAŠ KRAJ – NAŠE MESTO

 

16

    621,00

9

  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJA – DeSUS

 

17

    523,00

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA   

 

18

    512,50

7

  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

19

    496,00

6

  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI   

 

20

    493,50

4

  GIBANJE SVOBODA  

 

21

    440,67

10

  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

 

22

    435,83

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

23

    430,67

13

  LISTA NAŠ KRAJ – NAŠE MESTO  

 

24

    426,00

3

  KONKRETNO

 

25

    414,50

1

  SOCIALNI DEMOKRATI  

 

26

    394,80

4

  GIBANJE SVOBODA  

 

27

    373,57

8

  LISTA GREGORJA MACEDONIJA  

 

28

    365,50

11

  SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO  

 

29

    356,00

5

  ZZD – ZVEZA ZA DOLENJSKO

 

 

 

Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:

 

Zap. št.

Ime liste

Št. izvoljenih

8

LISTA GREGORJA MACEDONIJA

7

4

GIBANJE SVOBODA

5

10

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

3

13

LISTA NAŠ KRAJ – NAŠE MESTO

3

1

SOCIALNI DEMOKRATI

2

6

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

2

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

11

SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

2

3

KONKRETNO

1

5

ZZD – ZVEZA ZA DOLENJSKO

1

9

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS

1

2

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

0

12

PIRATSKA STRANKA SLOVENIJA

0

14

LEVICA

0

 

 

Z list kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

 

V Občinski svet Mestne občine Novo mesto so izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu na listi:

 

Skupno število mandatov: 29

 

 

Lista: 1 – SOCIALNI DEMOKRATI  

Zap. št.                        kandidat                                                                                 Izv./žreb.

1                                  Srečko Vovko                                                                       izvoljen

2                                  Helena Brulc                                                                         izvoljen

 

Lista: 3 – KONKRETNO

Zap. št.                        kandidat                                                                                 Izv./žreb.

29                               Jože Kobe                                                                             izvoljen

 

Lista: 4 – GIBANJE SVOBODA

Zap. št.                        kandidat                                                                                 Izv./žreb.

1                                  Matija Škof                                                                               izvoljen

2                                  Renata Pavlin                                                                          izvoljen

3                                  Tomaž Levičar                                                                         izvoljen

4                                  Urška Kovačič                                                                         izvoljen

5                                  Žiga Papež                                                                              izvoljen

 

Lista: 5 – ZZD – ZVEZA ZA DOLENJSKO

Zap. št.                        kandidat                                                                                 Izv./žreb.

1                                  Andrej Kastrevec                                                                  izvoljen

 

Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Zap. št.                        kandidat                                                                                 Izv./žreb.

1                                  Vida Čadonič Špelič                                                              izvoljen

2                                  Marko Dvornik                                                                      izvoljen

 

Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Zap. št.            kandidat                                                                                             Izv./žreb.

1                      Jirí Volt                                                                                              izvoljen

2                      Matjaž Pavlin                                                                                     izvoljen           

Lista: 8 – LISTA GREGORJA MACEDONIJA

Zap. št.            kandidat                                                                                             Izv./žreb.

1                      Gregor Macedoni                                                                              izvoljen

2                      Jasna Kos Plantan                                                                            izvoljen

3                      Boštjan Grobler                                                                                 izvoljen

4                      Sara Tomšič                                                                                      izvoljen

5                      Janez Povh                                                                                       izvoljen

6                      Vesna Vesel                                                                                      izvoljen

7                      Urban Kramar                                                                                   izvoljen

 

Lista: 9 – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DeSUS

Zap. št.            kandidat                                                                                             Izv./žreb.

1                      Adolf Zupan                                                                                       izvoljen

 

Lista: 13 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

Zap. št.            kandidat                                                                                             Izv./žreb.

1                      Bojan Kekec                                                                                     izvoljen

2                      Eva Filej Rudman                                                                             izvoljen

3                      Peter Kostevc                                                                                   izvoljen

 

Lista: 11 – SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

Zap. št.            kandidat                                                                                             Izv./žreb.

1                      Uroš Lubej                                                                                         izvoljen

2                      Maja Žunič Fabjančič                                                                        izvoljen

 

Lista: 13 – LISTA NAŠ KRAJ – NAŠE MESTO

Zap. št.            kandidat                                                                                             Izv./žreb.

1                      Rok Mežnar                                                                                       izvoljen

2                      Martin Kobe                                                                                       izvoljen

3                      Slavko Matko                                                                                    izvoljen

 

5.

 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov je bil vložen en ugovor, ki ga je občinska volilna komisija zavrgla.

 

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj