vodilna slika

Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2022

datum: 29. 11. 2022

Dolenjski uradni list 27 - 2022.

                                                               

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

NA LOKALNIH VOLITVAH 2022

 

 

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji, dne 21. novembra 2022 ob 10.00 uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na lokalnih volitvah, ki so bile 20. novembra 2022 ugotovila:

 

1.

 

V volilne imenike na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 29.478 volivcev.

 

 

2.

 

Skupaj je po volilnih imenikih glasovalo 12.913 volivcev, s potrdilom ni glasoval noben volivec.

 

Skupaj je glasovalo 12.913 volivcev, to je 43,81 % od vseh volivcev.

 

 

3.

 

Oddanih je bilo 12.909 glasovnic.

 

Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 247 glasovnic.

 

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

 

1.

SREČKO VOVKO

3.228 glasov

2.

GREGOR MACEDONI

9.434 glasov

 

4.

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17) na seji dne, 21. novembra 2022 ugotovila, da je za župana Mestne občine Novo mesto izvoljen:

 

Macedoni Gregor, roj. 15. 2. 1973, Novo mesto, Drska 65B.

 

ker je dobil večino veljavnih glasov.

 

 

 

Marjetica Žibert, l. r.

predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

nazaj