vodilna slika

Merila za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS - pripadnika romske skupnosti

datum: 14. 09. 2022

Dolenjski uradni list 21 - 2022.

Na podlagi 12. člena ZEVP-2 (Uradni list RS, št. 98/13) je Svet romske skupnosti Republike Slovenije dne 3. 8. 2015 sprejel

 

 

 

MERILA

ZA VPIS V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE DRŽAVLJANA RS - PRIPADNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

 

 

Vpis v evidenco volilne pravice državljana RS - pripadnika romske skupnosti lahko zahteva oseba, ki je oziroma bo na datum izvedbe volitev vpisana v splošni volilni imenik po uradni dolžnosti in občinski komisiji romske skupnosti poda izjavo o:

 

  1. Ohranjanju dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi s svojo skupnostjo;
  2. Skrbi za ohranjanje vsega, kar konstituira skupno identiteto posamezne skupnosti, vključno z njihovo kulturo ali jezikom;
  3. Sorodstvene vezi do drugega kolena v ravni vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika romske skupnosti.

 

Komisija romske skupnosti občine organu, pristojnemu za vodenje evidence volilne pravice državljana RS - pripadnika romske skupnosti, pošlje zahtevo za vpis, če volivec izjavi, da izpolnjuje vsaj dva od treh pogojev, s tem da je tretji pogoj obvezen:

 

  1. Da v romski skupnosti živi vsaj 1 leto.
  2. Da pozna romsko kulturo in obvlada romski jezik.

V kolikor se pojavi dvom, se zaprosi za mnenje Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, še posebej, kadar je pripadnik romske skupnosti, ki se želi vpisati v posebni volilni imenik prav tako kandidat za predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu.

    Da je vsaj enemu sorodniku do drugega kolena v ravni vrsti že priznana volilna pravica pripadnika romske skupnosti.

 

V kolikor pogoji za vpis niso izpolnjeni občinska komisija romske skupnosti o tem izda odločbo.

 

 

Predsednica Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

Janja Rošer, l. r.

 

 

 

nazaj