vodilna slika

Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2022

datum: 04. 05. 2022

Dolenjski uradni list 11 - 2022.

 

 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14, v nadaljevanju ZPoIS) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo (DUL, št. 14/19-UPB1) izdajam

 

S K L E P 
o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2022

 

1. člen

Višina sredstev za financiranje političnih strank se določi v proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče proračunsko leto.

 

Za leto 2022 so sredstva za namen iz prejšnjega odstavka zagotovljena v višini 0,25 EUR/mesec za glas, ki ga je politična stranka prejela na lokalnih volitvah leta 2018, in sicer v proračunski postavki 01 011116 Financiranje političnih strank.

 

Sredstva se bodo izplačala za obdobje od januarja 2022 do decembra 2022.

 

2. člen

V skladu s 1. členom tega sklepa pripadajo posameznim političnim strankam za leto 2022 sredstva v naslednji višini:

 

Zap.

št.

Ime politične stranke

Število glasov

Znesek v eur

na mesec

Znesek v eur

za leto 2022

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)

1801

450,25

5.403

2.

KONKRETNO (pravna naslednica strank GAS in SMC)

GAS: 1122

SMC: 345

280,50

86,25

3.366

1.035   (skupaj 4.401)   

3.

ZVEZA ZA DOLENJSKO (ZZD)

1270

317,50

3.810

4.

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV (DESUS)

1104

276,00

3.312

5.

SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

925

231,25

2.775

6.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI (NSi)

736

184,00

2.208

7.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)

647

161,75

1.941

8.

SOCIALNI DEMOKRATI (SD)

494

123,50

1.482

9.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS)

471

117,75

1.413

10.

DOBRA DRŽAVA (DD)

429

107,25

1.287

11.

LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ)

369

92,25

1.107

12.

LEVICA

362

90,50

1.086

 

Skupaj

 

2.518,75

30.225

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune v dveh obrokih, in sicer za prvo polletje v mesecu juniju in za drugo polletje v mesecu oktobru 2022.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu, uporablja pa se za leto 2022.

 

 

Številka: 040-0001/2022 (412)

Datum:   20.4.2022

 

 

 

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

 

 

nazaj