vodilna slika

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

datum: 20. 04. 2022

Dolenjski uradni list 10 - 2022.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) ter 1. člena Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

O VZPOSTAVITVI VIDEONADZORA

 

 

  1. člen

 

Mestna občina Novo mesto vzpostavi videonadzor na območju dela zemljišč parc. št. 979/1, 1154, 2642/1, in 2650, vse k.o. 1454 - Daljni vrh ter zemljišč parc. št. 465/17, 465/88, 1063/1, 1066/1 in 1069/4, vse k.o. 1455 - Bršljin.

 

    člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 371-0021/2022-660

Novo mesto, dne 14. 4. 2022

 

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                       mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj