vodilna slika

Tehnični popravek sklepa o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2021

datum: 18. 05. 2021

Dolenjski uradni list 11 - 2021.

V Sklepu o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2021, objavljenem v Dolenjskem uradnem listu, št. 10, z dne 5.5.2021, je bila ugotovljena tehnična napaka, zato je na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 - Uradno prečiščeno besedilo) ter Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne 18.3.2015, župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

TEHNIČNI POPRAVEK

Sklepa o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2021

 

V 2. členu, v tabeli, se v zadnjem stolpcu, letnica 2020 pravilno glasi 2021.

 

 

Številka: 040-0002/2021

Novo mesto, 14.5.2021

 

 

mag. Gregor Macedoni, l.r.

župan

 

nazaj