vodilna slika

BREZPLAČNA DELAVNICA SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJA: DOBRA HIGIENSKA PRAKSA oz. HACCP V ČASU KORONA VIRUSA

dne 09. 09. 2020, 16:00

Lokacija: Predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM).

Organizator: SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vabi obrtnike in podjetnike, pri njih zaposlene delavce, MSP ter potencialne podjetnike iz regije JV Slovenija na brezplačno delavnico.

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili. Na podlagi zahtev poglavja XII, Uredbe  (ES) 852/2004 o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02, lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne higiene.

Vsebina:

  1. Kaj je HACCP, zakaj je potreben in kaj so spremljajoči higienski programi
  2. Dejavniki tveganja pri delu z živili (mikrobiološki, kemijski in fizikalni), s poudarkom na korona virusu
  3. Obvladovanja prenosa okužb (virusi, bakterije, zdravstveno stanje zaposlenih)
  4. HIGIENA (osebna higiena, higiena procesa, higiena izdelka)
  5. UREDITEV DOKUMENTACIJE: kaj potrebujemo za odprtje lokala, registracija, kaj preverjajo inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
  6. Zahteve NIJZ za varno delo v času korona virusa: kako jih upoštevati v praksi

Delavnica bo podkrepljena z veliko primerov iz prakse in bo prilagojena udeležencem.

Predavateljica:

Tatjana Kruder, univerzitetna diplomirana inženirka živilke tehnologije, sodna izvedenka in cenilka za živila, z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse in izobraževanja.

Prijave:

Prijave do ponedeljka, 7.9.2020 preko spletne prijave  Več informacij: Breda Koncilja,  mail:  breda.koncilja@ozs.si in GSM:  051 422 580. Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna.  Delavnica bo potekala v skladu s takratno epidemiološko sliko zaradi koronavirusa.

Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna.

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi.

Vljudno vabljeni.

 

Vabilo delavnica HACCP.pdf

nazaj