vodilna slika

Herman Gvardjančič: Fordlandia (cikel risb velikega formata)

od 04. 09. 2020 do 07. 11. 2020

Lokacija: Dolenjski muzej, Novo mesto

Akademski slikar Herman Gvardjančič se predstavlja v Novem mestu prvič. Cikel risb velikega formata, ki ga je pomenoval Fordlandia, je najprej predstavil v Galeriji Miha Maleš v Kamniku.  

V katalogu, ki je izšel ob razstavi, je Saša Bučan zapisala: Herman Gvardjančič se v svojem zadnjem ciklu nasloni na Fordlandio, ki pa je ne presprašuje kot zgodovinsko dejstvo, ampak bolj kot utopijo, katere iskalec je morda do neke mere tudi sam v želji po nečem svetlejšem, dobrem, idealnem, čeravno se skozi svojo likovno izpoved v vseh obdobjih/ciklih sooča s temino človeštva, v kateri ni prostora za vdore svetlobe, svetom, ki je bolj ali manj oropan čustev in, kot sam zase pove, v svetlobo življenja nikoli ni prav zares verjel. Naslov razstave pa nas opominja na Gvardjančičevo drugo strast in pomočnika, ki poleg podajanja svojih notranjih svetov skozi linijski zapis vzporedno ustvarja globine njegovega dela, glasbo. Da bi lažje uvideli emocionalnost in senzibilnost umetnika pred nami, je zagotovo glasba svetovnega ustvarjalca islandskega rodu, Johanna Johannssona, vodilo zadnjih del, ki eruptivno prihajajo v svetlobo z izjemno reduciranimi sredstvi - risbo z ogljem, v katero se ponekod pomeša posamična barva, najpogosteje rumena. Johann Johannsson in njegova glasba se postavita v jukstapozicijo s slikami Hermana Gvardjančiča. Johannssonova glasba, minimalizem v njej, ki združuje kombinacijo akustičnih instrumentov in nekonvencionalnih digitalnih vložkov, zarisuje podobe Gvardjančičevih pokrajin, ki so osamele, hladne pokrajine, prav tako kot Johannssonove hladne zvočne krajine, ki pa jim vendarle kontinuirano uspe pričarati in odpirati vrata svetlobi in večnemu optimizmu.