vodilna slika

Vseživljenjsko učenje

od 12. 07. 2020 do 30. 08. 2020

Lokacija: Slovenija, Hrvaška

PROGRAM  VSEŽIVLJENJSKO UČENJE  (VŽU)

 

Program vseživljenjskega učenja, katerega  ga izvaja Zveza Sožitje je namenjen osebam z zmernimi, težjimi, težkimi

in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju  starejšimi od 18 let.

Poleg spretnosti, znanj in novih izkušenj, ki jih bodo udeleženci pridobili skozi posamezno vsebino, je ob udeležbi 

na vseh oblikah programov zelo pomembno druženje in izmenjava izkušenj med vrstniki.

Program sledi  tudi večji socialni vključenosti, saj dobijo OMDR priložnost navezovanja novih stikov in sklepanja poznanstev.

Hkrati pa je za nadaljno socializacio in vključevanje OMDR enako pomembna izkušnja bivanja brez staršev ali skrbnikov.

Program poteka v različnih krajih Slovenije ( Izola, Portorož, Pohorje, Bohinj, Trenta) .

Iz našeg društva programa se bo udeležilo  29 OMDR in 10 spremljevalcev v 10  različnih vsebinskih programov.

Vsi programi so učne narave.

 

 

Predsednica društva: Anica Stanković

nazaj