vodilna slika

E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe

dne 22. 05. 2019, 09:00

Lokacija: KC Janeza Trdine

Soorganizatorji Akademije 2019 so:

Mestna občina Novo mesto;
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta;
Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji;
Skupina občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Mirna, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, Šentrupert, Trebnje;
Skupina organizacij v omrežju porečja Krke;
Skupina organizacij v omrežju porečja Kolpe;
Skupina organizacij v omrežju zgodovinskih vasi in mest.

Gostitelj Akademije 2019 je Mestna občina Novo mesto.

Cilji in program v slovenskem in angleškem jeziku so objavljeni na spletni strani Akademije 2019.

V programu Akademije 2019 sta dva panela namenjena predstavitvi bogate kulturne dediščine. V tretjem panelu bodo župani predstavili najpomembnejše razvojne dosežke, gospodarstvo in usmeritve promocije kulturne dediščine za spodbudo trajnostnega razvoja turizma občine in regije.

Udeležnine ni. Potrebna pa je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Podatki o prijavljenih udeležencih bodo objavljeni na spletni strani Akademije 2019. Objave so v angleškem jeziku za zagotavljanje čezmejne povezljivosti.

Akademija 2019 je prispevek k uresničevanju Deklaracije EU o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne dediščine, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage , ki jo je 9. aprila 2019 podpisalo 24 evropskih držav, tudi Slovenija.

 

nazaj