vodilna slika

Josip Germ: razstava ob 150-letnici rojstva

od 17. 05. 2019 do 10. 08. 2019

Lokacija: Dolenjski muzej Novo mesto

Josip Germ: razstava ob 150-letnici rojstva

Razstava bo na ogled: 17. maj 2019 - 10. avgust 2019

22. februarja letos je minilo 150 let od rojstva slikarja Josipa Germa, čigar življenjska pot je bila tesno povezana z Novim mestom, saj je imel pomembno vlogo v kulturni zgodovini tega območja. V počastitev tega jubileja, se v Dolenjskem muzeju umetnika spominjamo s pregledno razstavo njegovega življenjsko ustvarjalnega opusa.

Danes Josipa Germa uvrščamo med predstavnike realističnega načina slikanja, saj je v svojih upodobitvah v duhu akademske podstati stremel k čim večji tehnični popolnosti, pri tem pa ostal tematsko tradicionalen. Tudi v obdobju na prehodu stoletij, ko so v razumevanju likovnega ustvarjanja nastajale vse večje diferenciacije tako med slikarji kot tudi kritiki, je neomajno vztrajal v svoji osnovni likovno nazorski opredelitvi in se ni priključil k nobeni od umetniških skupin moderne. Tudi zato mu v slovenski likovni umetnosti pripada povsem svojsko mesto.

Z namenom kar najširše pričevalnosti je razstava ob slikarjevi 150-letnici rojstva zasnovana tako, da prikazuje likovno ustvarjanje Josipa Germa v splošnem pregledu in je sinteza vseh njegovih slikarskih prizadevanj, poznanemu in dostopnemu gradivu adekvatno. Iz sicer dokaj homogenega opusa izbrana dela kažejo njegove začetke, odzive na sočasne evropske tokove na prelomu stoletja ter dela nastala v času, ko se je zaradi pedagoške in vsestranske kulturne dejavnosti slikanju posvečal vedno manj.