Aktivnosti v hiši sožitja

dne 21. 02. 2019, 08:00

Lokacija: Čitalniška ulica 1, Novo mesto

ob 8-12 Družabne igre in šah

ob 9.00 Likovniki

ob 8:30 Rešilje

nazaj