Jupiter - drugo sonce

dne 20. 02. 2019, 18:00

Lokacija: Knjižnica Mirana Jarca, Trdinova čitalnica

Jupiter, peti planet našega osončja, je v človeški zgodovini pustil pečat, ki je pri nekaterih kulturah mejil na božanstvo. Tako so ga Babilonci imenovali Nibiru-Marduk, pastir vseh zvezd. Kasneje v Antiki so ga Grki enačili z Zevsom, poglavarjem vseh bogov. V srednjem veku je Galileo Galilei ob opazovanju Jupitra odkril njegove štiri lune in prišel na misel, da se vendarle nebesna telesa ne vrtijo le okoli Zemlje. Podprl je Kopernikov model sončnega sistema, zato je prišel v spor s cerkvenim naukom. Inkvizicija mu je leta 1616 prepovedala učenje, da se Zemlja vrti okoli Sonca in da je Sonce središče sveta.

V sodobnem času Jupiter velikokrat označujemo kot drugo Sonce, kar mu pritiče zaradi velikosti in mase ter povezanosti z delovanjem Sonca, kakor tudi z vsem, kar je povezano z notranjim sončnim sistemom, to je predvsem z orbitami kometov in asteroidov.

Predavatelj Stojan Golob bo predstavil planet Jupiter v astronomskih številkah, njegovo vlogo v sončnem sistemu, sedanjo misijo »Juno« agencije NASA, v drugem delu pa bo podal nekaj praktičnih napotkov pri opazovanju planetov. Po predavanju bo odgovoril tudi na vprašanja o splošnem astronomskem opazovanju zvezd in nočnega neba.   

nazaj