Posvetovanje za pravne osebe

dne 18. 02. 2019, 09:00

Lokacija: Hiša kulinarike, Glavni trg 30, Novo mesto - vhod s tržnice

Organizator: Društvo računovodij Novo mesto

Vabimo vas na posvetovanje

DDPO PRAKTIKUM ZA 2018 IN DAVČNO-SODNA PRAKSA

Kljub temu, da se zdi, da ZDDPO-2 že kar dobro poznamo, nas še velikokrat zna presenetiti. Opozorili bomo na nekatere pogostejše napake in se obračuna lotili na praktičen način.

Skozi primere se bomo sprehodili skozi vse pomembne postavke obračuna DDPO in tudi omenili nekatere davčne izkušnje iz leta 2018. Opozorili vas bomo tudi na novejšo slovensko sodno prakso, ki jo je pomembno poznati pri vašem delu. V gradivu boste prejeli tudi komentar postavk obračuna DDPO.

VSEBINA POSVETA

 • kaj je novega prinesla novela ZDDPO-2O, ki jo uporabljamo od 1.1.2018 naprej
 • uvodno o obrazcu DDPO (ki je spremenjen v nekaterih postavkah) in prilogah k obračunu DDPO za leto 2018
 • katerih prilog k obračunu DDPO v letu 2018 več nimamo in katere priloge k obračunu DDPO so v letu 2018 spremenjene
 • podrobna obravnava zahtevnejših alinej v obračunu DDPO ter odgovori na vaša vsebinska vprašanja,
 • nekateri specifični odhodki ter poslovni dogodki in njihova obravnava: slabitve sredstev, rezervacije, aktuarski dobički in izgube, stroški prikritih izplačil dobička in kako se izogniti tem tveganjem, drobne ugodnosti zaposlenim…
 • pravilno poročanje glede povezanih oseb že v uvodu obrazca DDPO, posojilne pogodbe med povezanimi osebami (uvod obračuna DDPO, priloge in zagotavljanje dokumentacije),
 • pravila glede koriščenja preteklih davčnih izgub, povezano tudi s spremembami lastništva v družbi,
 • zgode in nezgode pri koriščenju investicijskih olajšav (kdaj je oprema del nepremičnine in kdaj ni ?) in problematika olajšav za raziskave in razvoj,
 • obresti od presežka posojil, izvzemanje prihodkov od dividend in donosov od prodaje deležev,
 • v tujini plačani davki, davčni odtegljaja v tujini, dokazi o plačanih davkih v tujini, upoštevanje le-teh v Sloveniji in kako brati Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • pravilna davčna osnova pri prodaji premoženja v stečaju,
 • pravilna računovodska in davčna obravnava sredstev, ki ste jih prevzeli s statusnim preoblikovanjem (s pripojitvijo, oddelitvijo)
 •  
 • Bodimo že sedaj pripravljeni na sprejete novosti s 1.1.2019, ki so pomembne z vidika davčnega nadzora; na kratko o pomembnih novostih DDPO v 2019
 • zadnje pomembne slovenske sodbe v davčnih zadevah: dokazovanje v primeru davčnih poroštev, ugotovitveni postopek po 68. členu ZDavP-2, kaj je po novem z vplačanim presežkom kapitala.

Vprašanja in odgovori.

Seminar bo vodil: mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, ABECEDA SVETOVANJE d.o.o.

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do srede 13.2.2019.

Za udeležnino in gradivo plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka:

02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 18-2-2019 do srede,13.2.2019.

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

nazaj