vodilna slika

Posvetovanje za pravne osebe: Zaključek bilanc po SRS, obdavčeni prihodki in davčno priznani odhodki

dne 28. 11. 2018, 09:00

Lokacija: Hiša kulinarike, Glavni trg 30, Novo mesto - vhod s tržnice

Organizator: Društvo računovodij Novo mesto

PROGRAM

RAČUNOVODSKI DEL (Silva Koritnik Rakela):

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je temeljni zakon, ki ureja računovodenje in predpisuje pravila za javno poročanje. Računovodski standardi prinašajo dodatne zahteve po razkritjih. Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) sledi spremembam mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Tem spremembam bomo posvetili pozornost v prvem delu seminarja, saj imajo praviloma vpliv tudi na davčno osnovo.

1 Letno poročilo za gospodarske družbe za leto 2018

o    Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

o    Obvezna razkritja po ZGD-1 glede na velikost podjetja

o    Izbrana razkritja iz SRS po posameznih gospodarskih kategorijah

o    Popravki napak iz prejšnjih in tekočih obdobij

o    Pogled naprej: novosti v letu 2019

DAVČNI DEL (mag. Barbara Guzina):

2 Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2018

o    Pregled obrazca po posameznih postavkah

o    Opredelitev davčne osnove

o    Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)

o    Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

o    Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

o    Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

o    Davčne olajšave za leto 2018, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav

o    Odbitek tujega davka 

o    Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1. 1. 2019

3. Vprašanja na vaša vprašanja

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

Predavateljici:

 • Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj d.o.o.
 • mag. Barbara Guzina, samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.
 • Posvetovanje je namenjeno: direktorji podjetij, vodje razpisov, finančniki, prodajniki, vodje kontrolinga, računovodje.

  Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novo trg 11, Novo mesto do ponedeljka, 26. novembra 2018.

  Za udeležnino in gradivo plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka:

  02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 28-11-2018 do ponedeljka 26.11. 2018.

  Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

  Vabljeni!

  nazaj