vodilna slika

Tematski večer - Duša in ego

dne 21. 11. 2018, 19:00

Lokacija: Trdinova čitalnica, Knjižnica Mirana Jarca

Jaz ali ego se v očeh psihoanalize oblikuje skozi vse življenje. Nenehno je zaposlen z iskanjem in ustvarjanjem ravnovesja med svojimi željami in nagoni na eni strani ter zapovedmi in normami okolja na drugi. Zaradi tega početja je v psihoanalizi označen kot nesporni regulator in vladar osebnosti.

Vendar v življenju prihaja do določenih psiholoških trenutkov, ki rušijo prepričanja ega, da ima življenje pod nadzorom oziroma da mu vlada. Ko je soočen s tem dejstvom, se rad upre in zvrne krivdo na druge.

Človek pa ima poleg ega tudi dušo ali psiho, katere dejavnost in interes v primerjavi z egom ni usmerjen le na lastni obstoj. Del nje je povezan z duhom, ki v človeku nastopa kot nevtralen in latenten princip.

Duša kot posrednik med duhom in osebnostjo poskuša razložiti egu in mu pomagati sprejeti, da je človek sestavljen iz več vidikov in da do določenih področij nima dostopa. To ga postavlja v zelo neprijeten položaj, saj se mu zdi, da s tem dejstvom izgublja kontrolo nad svojim življenjem.

Cilj tematskega večera bo poiskati odgovor na vprašanje, kako upravljati z lastnim življenjem, da bi dogodke, ki egu spodnašajo tla pod nogami, pravilno ozavestili ter jih uporabili za učenje in približevanje resnici o sebi. Vstop je prost!

Organizator večera: http://www.lectorium.si/

Facebook: Mednarodna šola Zlatega rožnega križa – Vodnarjeva doba

Datum: Sreda, 21. november 2018, ob 19. uri

Lokacija: Trdinova čitalnica

nazaj