vodilna slika

Vseživljenjsko učenje

od 08. 06. 2018 do 18. 08. 2018

Lokacija: Različni kraji v Sloveniji (morje, toplice, hribi)

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (VVŽU)

 

Program vseživljenjskega učenja , ki ga izvaja Zveza Sožitje je namenjen osebam z motnjami v duševnem razvoju (OMDR). Poleg spretnosti, znanj in novih izkušenj, ki jih bodo udeleženci pridobili skozi posamezno vsebino je ob udeležbi na vseh oblikah programov zelo pomembno druženje in izmenjava izkušenj med vrstniki.Hkrati pa je za nadaljnjo socializacijo in vključevanje OMDR enako pomembna izkušnja bivanja brez staršev in skrbnikov. Program poteka od 8. junija do 18. avgusta v različnih krajih Slovenije (Ptuj, Celje, Portorož, Čepovan, Rim- Bela Krajina, Izola, Savudrija) in Špadiči (Hrvaška). Iz našega društva programa se bo udeležilo 39 OMDR in 12 spremljevalcev v 14 različnih vsebinskih podprogramov, Vsi podprogrami so učne narave.

 

                                                                                                                Predsednica društva: Anica Stanković