vodilna slika

Posvet: Pomen in vloga turistične takse za razvoj turizma v MO NM

dne 10. 05. 2018, 10:00

Lokacija: KC Janeza Trdine Novo mesto, Galerija Kocka

Organizator: MO Novo mesto in Zavod Novo mesto

Program:

1. Uresničevanje Strategije razvoja turizma v MONM 2020 (Boštjan Grobler, podžupan MO Novo mesto),

2. Izvajanje trženjskih aktivnosti in razvoj turističnih produktov kot ključne naloge pri razvoju turistične destinacije (mag. Marjan Hribar, direktor Zavoda Novo mesto),

3. Razprava.

Razprava bo potekala v luči sprejetja novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Spremembe Zakona zahtevajo tudi spremembe občinskih odlokov o turistični taksi, zato vas vljudno vabino na posvet in predstavitev osnutka občinskega odloka o turistični taksi.

Vašo udeležbo na posvetu potrdite do srede 09.05.2018 na e-naslov: marko.habjan@novomesto.si.

Vljudno vabljeni!

nazaj