vodilna slika

Mednarodna konferenca z okroglo mizo: Začuti lokalno - zaživi z navdihom

dne 20. 03. 2018, 08:00

Lokacija: Grm Novo mesto- Center biotehnike in turizma, Sevno 13

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na odličnem strokovnem dogodku KULINARIČNA DEDIŠČINA SKOZI PRIZMO TURISTIČNIH DOGODKOV IN PONUDBE LOKALNIH BLAGOVNIH ZNAMK, v okviru projekta »UŽIVAM TRADICIJO« (Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija  - Hrvaška za obdobje 2014 – 2020).

Organiziramo mednarodno konferenco z okroglo mizo, z naslovom: Začuti lokalno – zaživi z navdihom.

8.00 – 8.30 Prihod udeležencev, registracija in mini pogostitev

8.35 – 9.00 Plenarno predavanje

9.00 – 10.00 Predstavitev koncepta zidaniškega turizma »ZGODBA O ZIDANICAH IN CVIČKU – INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD PODEŽELJA«, doc. dr. Lea – Marija Colarič – Jakše,  Kulinarična dediščina skozi prizmo turističnih dogodkov (15 minutni prispevki), 1. del:

- TEDEN CVIČKA, Miran Jurak, Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

- SALAMIJADA, Drago Košak, Grm Novo mesto

-  PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA, Primož Primec, TIC Dolenjske Toplice

-  KOZJANSKO JABOLKO, mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park

10.00 – 10.30 Odmor, mini pogostitev, degustacija »tovorne potice«, kot izbrane jedi razvijajočega se turističnega produkta Zidanica Grm Novo mesto, Trška gora

10.30 – 11.30 Kulinarična dediščina skozi prizmo turističnih dogodkov (15 minutni prispevki), 2. del:

- PRAZNIK OREHOV, Erika Rozman, Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek

-  KOREN LEČEN, Joži Štrempfelj, Društvo upokojencev Veliki Gaber

-  OKUSI POSAVJA, doc. dr. Lea Kužnik, Grm Novo mesto in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

-  OKUSI ZASAVJA, Urška Senčar Hočevar, študentka Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 11.30 – 11.45 Odmor, mini pogostitev, degustacija jedi, ki jih želijo predstaviti gostje

11.45 – 12.30 Kulinarična dediščina skozi prizmo ponudbe lokalnih blagovnih znamk (15 minutni prispevki):

-  KBZ ZNAMKA BOHINJSKO, Jana Vilman Proje, Turizem Bohinj 

-  KTZ SRCE SLOVENIJE, Ana Savšek, RC Srca Slovenije

-  KBZ DOBROTE DOLENJSKE, Špela Smuk, ZTR Temeniške in Mirnske doline

12.30 – 12.45 Odmor, mini pogostitev, degustacija jedi, ki jih želijo predstaviti gostje

12.45 – 13.15 Kulinarična dediščina skozi prizmo turističnih dogodkov (15 minutni prispevki, prispevek Srbija / BIH 5 minut), 3. del:

-  TISOČLETJA KULINARIKE – DELAVNICE PRAZGODOVINSKE, RIMSKE, SREDNJEVEŠKE IN TRADICIONALNE KUHINJE V ARHEOLOŠKEM PARKU V BUDINJAKU, Marko Trupković, Park prirode Žumberak – Samoborsko Gorje

-  UTRINEK KULINARIČNE DEDIŠČINE SRBIJE, Danica Bjelić in Milica Todorović, Ugostiteljsko – turistička škola u Beogradu

-  UTRINEK KULINARIČNE DEDIŠČINE BOSNE IN HERCEGOVINE, Elmedina Durić, J.U. Prva srednja škola Cazin

13.15 – 13.45 Okrogla miza in zaključki konference z aktivnimi udeleženci 

 Konferenco bo moderirala Helena JURŠE ROGELJ. Udeležba je brezplačna.

nazaj