snemalec_na_novinarski_konferenci.jpg

Ob Krki Urbani park Loka, novi prostori za zdravstveni dom in gasilce

datum: 11. 06. 2024

Župan Macedoni je na srečanju z novinarji predstavil številne načrtovane nove projekte in investicije v občini. Med pomembnejšimi je izpostavil strateške projekte, sofinancirane iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki se nanašajo na področje urbanega razvoja, trajnostne mobilnosti ter zelene infrastrukture, in sicer Urbani park Loka, celovita prenova Narodnega doma in mestne tržnice ter dela pomembne mestne vpadnice Seidlove ceste. Pomembna regionalna projekta, ki sta pred izvedbo arhitekturnega natečaja, sta prizidek k zdravstvenemu domu in objekt regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč.

Urbani park Loka je projekt zelene infrastrukture in predstavlja pomemben razvojni korak v občini, saj prinaša umeščanje zelenih, parkovnih in športno-rekreacijskih površin za vse generacije na razširjenem območju sedanjega športnega parka Loka. Predvsem je želja, da Novo mesto dobi prvo celovito območje, kjer se srečuje urbani prostor z reko Krko. Trenutno za projekt, ki bo v izvedbi predvidoma leta 2025, poteka priprava natečajne naloge, sledi izvedba javnega natečaja za arhitekturne rešitve v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo Slovenije in izbor rešitev do konca tega leta. Občina računa na pridobitev sofinancerskih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, kjer pa ima aktivne prijave še za tri projekte: sofinanciranje prenove Narodnega doma (za katerega je občina po dlje časa trajajočem zapletu nedavno dobila gradbeno dovoljenje, glavnina gradbenih del bo prihodnje leto), prenovo mestne tržnice (za katero poteka novelacija projektne dokumentacije) in za celovito rekonstrukcijo dela Seidlove ceste. Zanjo bo v kratkem sicer objavljen že tretji javni razpis za izbor izvajalca, ob uspešnem izboru izvajalca pa že letos sledi rekonstrukcija 570-metrskega odseka cesta med »Motoroilom« in Plavo laguno, z varnimi površinami za pešce in kolesarje. V projektiranju je tudi nadaljevanje rekonstrukcije  Seidlove ceste in Šmarješke ceste z ureditvijo kolesarske steze do Mačkovca, projektirata se še regionalni kolesarski povezavi Župnca–Mirna Peč in Novo mesto–Stopiče.

 

Športni park Loka

 

V zaključni fazi je arhitekturni natečaj za širitev novomeškega zdravstvenega doma, gre za skupen projekt osmih občin ustanoviteljic in zdravstvenega doma, pri katerem računajo na finančno soudeležbo države. Skupaj z ministrstvom za obrambo načrtujemo tudi gradnjo regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč v Bršljinu, za kar je v pripravi natečajna naloga, iz dogovora za razvoj regij pa bo občina skušala pridobiti evropska sofinancerska sredstva za projekt že delno začete gradnje vodovoda in komunalne infrastrukture v Gorenjem Karteljevem.

ZD Novo mesto

 

Med večjimi občinskimi projekti je župan izpostavil gradnjo prizidka k nekdanji osnovni šoli v Gabrju, ki bo namenjen ureditvi prostorov za vrtec. Razpis za izbor izvajalca del je v zaključni fazi, predviden podpis pogodbe z izvajalcem je poleti, dela pa bodo potekala 10 mesecev. Na področju investicij v šolstvo poteka tudi projekt širitve Osnovne šole Šmihel, ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, v izdelavi je tudi projekt za izvedbo nadgradnje vrtca Labod (za kar ima občina že pridobljeno gradbeno dovoljenje).

Med projekti, ki jih na občini že izvajamo, je sanacija parkirnih površin na Novem trgu, ki naj bi bila končana do konca junija, ureditev brežine ob Seidlovi cesti in gradnja dveh občinskih blokov v Podbrezniku. Stanovanja bodo vseljiva v letu 2025, prosilci pa lahko vloge za najem oddajo še do 14. junija. V kratkem se bo začela ureditev praznih prostorov na novomeškem bazenu, ki bodo namenjeni tam zaposlenim, med poletnimi počitnicami se začne prenova odseka Westrove ulice, načrtovane so tudi preplastitve desetih odsekov občinskih cest v šestih krajevnih skupnostih v skupni dolžini skoraj dva kilometra.

Občina trenutno nadaljuje z izgradnjo večnamenske poti ob Težki vodi, prometno se ureja vstopna točka na Trško goro, dela na komunalni infrastrukturi pa potekajo na odseku Vavpotičeve ulice in na Vrhu pri Ljubnem. Župan je, poleg pred kratkim že zaključenih investicij, kot so prenovljena cesta v Jurni vasi, na Dolžu in med Kamencami ter Potočno vasjo, izpostavil še trenutno aktualne redne vsakoletne občinske razpise. Občanom so na voljo sredstva oz. subvencije za sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov v mestnem jedru in za tamkajšnjo obnovo stavbnih pročelij, za rekonstrukcijo in gradnje novih stanovanj ter vgradnjo dvigal v večstanovanjske stavbe.

nazaj