vodilna slika

Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

datum: 04. 06. 2024

Dolenjski uradni list 13 - 2024.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/23) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

 

S K L E P 
o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

 

1. člen

Sredstva za financiranje političnih strank se zagotovijo v proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče proračunsko leto.

 

Za leto 2024 so sredstva za namen iz prejšnjega odstavka zagotovljena v višini 0,25 EUR/mesec za glas, ki ga je politična stranka prejela na lokalnih volitvah leta 2022, in sicer na proračunski postavki 01 011116 Financiranje političnih strank.

 

Sredstva se bodo izplačala za obdobje od januarja 2024 do decembra 2024.

 

2. člen

V skladu s 1. členom tega sklepa pripadajo posameznim delujočim političnim strankam za leto 2024 sredstva v naslednji višini:

 

Zap.

št.

Ime politične stranke

Število glasov

Znesek v eur

na mesec

Znesek

v eur

za leto 2024

1.

Gibanje Svoboda

1974

493,50

5.922

2.

Slovenska demokratska stranka - SDS

1322

330,50

3.966

3.

Slovenska ljudska stranka - SLS

1025

256,25

3.075

4.

Nova Slovenija – Krščanski demokrati - NSi

992

248,00

2.976

5.

Socialni demokrati - SD

829

207,25

2.487

6.

Solidarnost, za pravično družbo

731

182,75

2.193

7.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS

621

155,25

1.863

8.

Konkretno

426

106,50

1.278

9.

Levica

239

59,75

717

 

Skupaj

8159

2.039,75

24.477

 

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune v dveh obrokih, in sicer za prvo polletje v mesecu juniju in za drugo polletje v mesecu oktobru 2024.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu, uporablja pa se za leto 2024.

 

Številka:               040-0002/2024

Datum:                 22.5.2024

 

 

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

 

 

nazaj