ljudje_sedijo_na_stolih_na_Glavnem_trgu.jpg

Oddaja poročil z javnega razpisa sofinanciranih organizacij in posameznikov

datum: 03. 06. 2024

V letu 2023 smo objavili javni razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in/ali posameznikov za leta 2022, 2023 in 2024 in za sofinanciranje projektov za leto 2024 v skupni višini več kot 1,8 milijona evrov za dvanajst vsebinskih področij. Prijavitelji na razpis, ki so prejeli sredstva, pa morajo preko temu namenjene spletne povezave pravočasno oddati tudi poročila o svojem delu. Rok za oddajo vmesnega poročila je 12. julij 2024.

Prijavitelji na Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024 lahko do obrazca za oddajo poročil dostopate na povezavi. S svojim elektronskim naslovom in geslom, ki ste ga uporabljali pri pripravi vloge, vstopite v sistem, poiščete ustrezen obrazec glede na vašo prijavo (projekti in/ali programi) in ga uporabite za pripravo poročila. Na koncu poročila se oblikuje izjava, ki jo lahko oddate fizično na vložišču Mestne občine Novo mesto ali pošljete priporočeno po pošti, do 12. 7. 2024, do 23.59, na Seidlova cesta 1.

Povezava do obrazcev za oddajo vmesnega in končnega poročila: https://razpisi.novomesto.si

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na skrbnike posameznih razpisnih področij.

 

Foto: Jaka Šuln

nazaj