vodilna slika

Nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

datum: 15. 05. 2024

Dolenjski uradni list 11 - 2024.

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto

 

RAZPISUJE

 

NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI MAJDE ŠILC

V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

1.

Razpišejo se nadomestne volitve za tri (3) člane sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc, ki obsega Kandijsko cesto 15, 17, 19, 21, 23a, 23b, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61a, 61, Ragovo, Ragovsko ulico 1a, 1, 2, 3, 4, 5b, 5, 6a, 6, 7a, 7, 8a, 8, 9a, 9, 10a, 10, 11a, 11, 12, 13, 14, 15b, 15c, 15d, 15e, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, V Ragov log 1, 2, 3, 4, Slančevo ulico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ulico Ilke Vaštetove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18a, 18, 19, 20a, 20, 21, 22a, 22, 23, 24, 25, 27, Ulico Milana Majcna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Jakčevo ulico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, Jurčičevo ulico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Levstikovo ulico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Maistrovo ulico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, Stritarjevo ulico 1, 2, 3, 4, 5, Tavčarjevo ulico 1, 2, 3, Ulico Marjana Kozine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25a, 25, 26, 27a, 27, 28, 29a, 29, 30, 31a, 31b, 31c, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49a, 49b, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68.

 

V krajevni skupnosti Majde Šilc se volijo trije (3) člani sveta krajevne skupnosti.

 

2.

Nadomestne volitve se izvedejo v nedeljo, 7. 7. 2024.

 

Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 17. 5. 2024.

 

3.

Kandidature za nadomestne volitve se lahko vložijo do četrtka, 6. 6. 2024 do 19. ure pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

4.

Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto. 

 

 

Številka: 041-0001/2024

Novo mesto, 13. 5. 2024

 

 

Jerica Grden, l.r.

predsednica Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

 

nazaj