udelezenci_sedijo_za_mizo.jpg

Na voljo usposabljanje za delo z mladimi

datum: 28. 03. 2024

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo organizira usposabljanje za mladinske delavce in delavke s ciljem zagotavljanja bolj kakovostnih programov za mlade v MONM, skupno pa je od aprila do junija 2024 predvidenih 15 predavanj tekom katerih bodo izobrazili 15 oseb.

Poziv:  Usposabljanje za mladinske delavcev v Mestni občini Novo mesto 2023

  • Kaj: brezplačno usposabljanje za mladinske delavce_ke v MO Novo mesto
  • Kdaj: od aprila do junija 2024, dvakrat tedensko v popoldanskem času, predvidoma ponedeljek in sredo, z začetkom 15. aprila 2024
  • Kje: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (II. nadstropje, nad trgovino Telekom)
  • Prijave: obvezne prijave do petka, 5. aprila 2024, prek spletnega obrazca*:
  • Organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo

Progam neformalnega izobraževanja obsega teoretični in praktični del.

Teoretični del
- 1. modul: Delo s skupino in načrtovanje programov
- 2. modul: Aktivno državljanstvo in inkluzija

Predvidenih je 15 predavanj oz. delavnic v dveh modulih: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti in razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, kako delati v medkulturnem okolju, delo s prostovoljci, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo, komuniciranje in javno nastopanje, duševno zdravje mladih, delo z ranljivimi skupinami ipd.

Praktični del
- Priprava mladinskega programa
- Izvedba dveh delavnic v Mladinskem centru DRPD oz. po dogovoru v drugi organizaciji
- Aktivna udeležba na dveh dogodkih (posvetih, mednarodnih izmenjavah, treningih, konferencah ipd.)

Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje:
- obvezna prisotnost na 11 (od skupaj 15) delavnicah oz. predavanjih,
- oddan eden mladinski program,
- izvedba dveh delavnic z mladimi,
- sodelovanje na dveh dogodkih.

Obvezne prijave na izobraževanje sprejemamo do petka, 5. 4. 2024, prek elektronskega obrazca. zbrane kandidate in kandidatke bomo o izboru obvestili po elektronski pošti do srede, 10. 4. 2024. Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Dobrodošli tudi udeleženke in udeleženci iz drugih občin JV Slovenije, ki želite razvijati mladinsko delo v vaših organizacijah in institucijah. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bomo kandidate izbrali glede na njihovo dozdajšnje delo in izkušnje, prednost pa bodo imeli kandidati in kandidatke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno.


Za konec še vtis udeleženk minulih usposabljanj:
»Na usposabljanju sem pridobila veliko novega znanja, veščin in kompetenc. Tako sem se naučila, kako deluje skupina in kako je treba ravnati s skupino v posameznih fazah razvoja skupine. Izvedela sem tudi, kako poteka prijava na javni razpis, kaj vse lahko prijavimo in delamo na programu Erasmus+. Naučila sem se tudi metod dela s skupino, kako komunicirati s skupino in reševati morebitne konflikte. Usposabljanje me je opremilo z ogromno novega znanja, tako za pripravo projektov za mlade kot tudi za delo s samo skupino. Usposabljanje ti ne prinese le novega znanja in te opremi s kompetencami za nadaljnje delo z mladimi, temveč tudi obogati krog novih ljudi, s katerimi sodeluješ.« (Mirjam)

»Najprej moram poudariti, kako hvaležna sem, da sem imela možnost slišati toliko vrhunskih predavateljev, ki so z nami delili svoje znanje, tako s področja mladinskega dela kot tudi o življenju nasploh. Sama srečanja so potekala na zanimiv, izkustveni način, priučene metode in tehnike, ki smo jih prakticirali, pa mi koristijo pri vsakdanjem delu v našem mladinskem centru in vodenju skupinskih aktivnosti. Spoznala sem veliko novih ljudi, s katerimi še vedno sodelujemo, delimo kakšno idejo in se podpiramo. Stkala sem dobra prijateljstva in hkrati uvidela pomembnost mladinskega dela. Po zaključku naših srečanj sem se počutila veliko bolj kompetentno in zagnano. Vsem, ki delate z mladimi ali pa bi radi spoznali mladinsko delo v polnem pomenu besede, iz srca priporočam, da zagrabite to priložnost in se ga udeležite.«

Namen usposabljanja je zagotoviti bolj kakovostne programe za mlade v MO Novo mesto ter usposobljene mladinske delavce_ke, ki imajo vse potrebne kompetence za delo z mladimi in po končanem izobraževanju obvladujejo znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) - mladinski delavec/mladinska delavka.

Usposobili bomo 15 mladinskih delavcev/delavk oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi. 15 srečanj bo potekalo predvidoma dvakrat tedensko, tj. ob ponedeljkih in sredah, od 17. do 20. ure. Potekalo bo od aprila do junija 2024, in sicer predvidoma v naslednjih terminih: 15., 17., 22. in 24. aprila, 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. in 29. maja, 3., 5. in 12. junija 2024. 


Več informacij: 031/358 143, drpdnm@gmail.comwww.nevladnik.info

Izobraževanje poteka ob podpori Urada za mladino in Mestne občine Novo mesto.

* Podrobnejša navodila za sodelovanje boste po e-pošti prejeli pred začetkom izobraževanja.

nazaj