stavba_Glavni_trg_2.jpg

Na Glavnem trgu zaživela prenovljena stavba z osmimi stanovanji

datum: 07. 02. 2024

V središču mesta smo v sredo, 7. februarja, uradno namenu predali prenovljeno stavbo, ki se nahaja na Glavnem trgu 2. V več kot 300 let stari stavbi, ki jo zaznamuje bogata zgodovina, med drugim je v 19. stoletju predstavljala sedež novomeške poštne službe, smo za najem uredili osem stanovanj, tri poslovne prostore in sanitarije za invalide. Vrednost naložbe je skoraj 3,5 milijona evrov, s tem da bomo 900.000 evrov pridobili iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kot je na odprtju povedal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, gre za izjemen objekt, ki zaznamuje Glavni trg in daje novo dimenzijo že prenovljenim javnim površinam trga. Občina s prenovo stavbe ohranja kulturno dediščino in dodatno poživlja mestno jedro, ki z novimi stanovanji in poslovnimi prostori dobiva tudi novo vsebino. Stanovanja so v velikosti od 52 do 95 kvadratnih metrov, polovica stanovanj je že oddanih na podlagi javnega razpisa, predvidoma dve stanovanjski enoti bosta namenjeni za potrebe kadrovskih stanovanj, oddan je tudi eden izmed poslovnih prostorov. S stavbo bo upravljal Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto, skupaj z direktorjem sklada Bojanom Rajerjem pa je župan v njenem atriju tudi odkril spominsko ploščo kot poklon znameniti dediščini hiše. V prihodnje bo v njej urejena še previjalnica za dojenčke, v načrtu je tudi ureditev treh podstrešnih stanovanj.

Stavba, znana tudi kot Fichtenauova hiša, je spomeniško zaščiten objekt, kot je na odprtju povedal vodja novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Dušan Štepec, je rekonstrukcija potekala v skladu z načeli varovanja stavbne dediščine. Del stavbe je kot doprinos k oživljanju mestnega jedra pred leti občini podaril Nikolaj Levičnik, potomec družine Fichtenau.

Župan Mestne občine Novo mesto in direktor stanovanjskega sklada Bojan Rajer

nazaj