384182195_1341894186411044_8316750649289370064_n.jpg

Komisiji Državnega sveta podprli zakonske spremembe

datum: 29. 09. 2023

Predlogi zakonodajnih sprememb za izboljšanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, ki so jih avgusta v Državni zbor z več kot 31.000 podpisi državljanov vložili županje in župani 11 občin iz jugovzhodne Slovenije in Posavja, so ta teden začeli pot skozi zakonodajni postopek in na obravnavah komisij v Državnem svetu prejeli prepričljivo podporo. Potem, ko so v ponedeljek, 25. septembra, vse štiri novele zakonov podprli člani Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in Interesne skupine lokalnih interesov, so pomen zakonodajnih sprememb in pomembnost pereče problematike prepoznali ter potrdili tudi na Komisiji Državnega sveta za socialno varstvo, delo in invalide, ki je zasedela v sredo, 27. septembra. Prihodnji teden sledijo obravnave na odborih Državnega zbora.

Predlagane zakonske spremembe se nanašajo na Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o urejanju trga dela. Novele zakonov predvidevajo nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov, znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje, hitrejšo napotitev brezposelne osebe na delo, poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti, podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta in uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.

IMG_5980

Župan Gregor Macedoni na predstavitvi pobud v Državnem svetu. Foto: Benjamin Beci/Fixmedia

Kot so izpostavili pobudniki zakonodajnih sprememb, vse pobude splošno in nediskriminatorno nagovarjajo vse državljane Republike Slovenije enako in s tem vsa težavna socialna okolja, kjer so starši neizobraženi, prejemniki denarnih socialnih pomoči in dolgotrajno brezposelni, z njimi pa želijo poudariti pomen izobraževanja in obiskovanja osnovne šole za vse otroke. Med drugim tudi nagovarjajo problematiko neperspektive romskih otrok v jugovzhodni Sloveniji in Posavju glede na okvir, ki jim ga zagotavlja Republika Slovenija.

S spremembami zakonodaje želijo pobudniki jasno sporočiti, da je obiskovanje in zaključevanje osnovne šole ter vključevanje v nadaljnje srednješolsko izobraževanje vrednota in da mora tovrstno zahtevo jasno in brezpogojno postaviti tudi država.

Želijo si jasne  zakonske opredelitve, ki bodo od ustreznih javnih služb zahtevale nedvoumno ukrepanje, bolj jasen zakonodajni okvir pa je tudi pogoj za pozitivne spremembe. Cilj sprememb je, da se na sistemski ravni najdejo rešitve in da se država po več desetletnem neukrepanju in zatiskanju oči ustrezno odzove.

 

 

Povezane novice

26. september

Prepričljiva podpora za spremembo zakonodaje za izboljšanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij

25. septembra 2023 je potekala 13. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in 10. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov, na katerih so obravnavali štiri novele zakonodajnih...

več >

nazaj