sbc-nm-2023_054__002_.jpg

Klub slovenskih podjetnikov obiskal Novo mesto

datum: 29. 09. 2023

Klub slovenskih podjetnikov je 28. septembra 2023 v okviru regijskih dogodkov SBC pri vas obiskal Novo mesto. Podjetniki, župani ter ostali navzoči so v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine razpravljali o možnostih za tesnejše sodelovanje, nadaljnji podjetniški razvoj in večjo blaginjo v lokalnem okolju. Na okrogli mizi so sodelovali župan Gregor Macedoni, županja občine Semič Polona Kambič ter Joc Pečečnik, Andrej Repše in Robert Medle, člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Vsi navzoči so se strinjali, da je potrebno okrepitvi povezovanje in sodelovanje. Sogovorniki so razpravljali tudi o vprašanju decentralizacije in regijskega razvoja. Strinjali so se, da bi na strani države potrebovali več posluha za podjetništvo in regijske prioritete, saj lahko le tako zagotavljamo skladen razvoj, višjo dodano vrednost in s tem večjo blaginjo za vse.

»V klubu stavimo na povezovanje z lokalnimi skupnostmi za regionalni razvoj. Želimo slišati vaše dobre in slabe prakse, kakšni so predlogi, da se ne razvija samo Ljubljana, ampak da bo razvoj skladen po vsej državi. SBC potuje po Sloveniji, to je naš že deveti takšen dogodek. Povezuje se z župani in lokalnimi odločevalci ter išče rešitve za boljšo Slovenijo,« je dejal Joc Pečečnik in opozoril, da Slovenija, ko gre za poslovno okolje, v primerjavi s sosednjimi državami nazaduje. »Podjetniki smo trenutno v najslabši situaciji, naše delo ni cenjeno.«

Poleg tega pa je Pečečnik še poudaril, da sta socialna država in perspektivno okolje za mlade nujno potrebna, če jih želimo zadržati doma. »A to bomo dosegli, če bo naša država bogata. Le bogata država je lahko socialna država in ima dobre servise. A naša država je po moji oceni na poti v bankrot.«

Klub slovenskih podjetnikov v Novem mestu

Neustrezne cestne povezave

Na vprašanje, kaj lahko občina Novo mesto naredi, da bo to okolje še bolj podjetniško privlačno, je novomeški župan odgovoril: »Samozavestno lahko rečemo, da smo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva.« Gregor Macedoni je še izpostavil, da pa je zagotovo potrebna ustrezna infrastruktura. In dodal, da zagotovo tudi ta del Slovenije nujno potrebuje tretjo razvojno os.

Prav tako je željo po prometni povezavi, ki bi potekala od severne proti jugovzhodni Sloveniji izrazila tudi Polona Kambič, županja občine Semič in dejala: »Če bi imela čarobno paličico, bi si želela vzpostaviti tretjo razvojno os.«

Andrej Repše lastnik podjetja Armat je izpostavil problem neustrezne infrastrukture in navedel primer, da je sam želel preseliti upravo podjetja v Krmelj, vendar bi na ta račun izgubi polovico kadra.

Robert Medle, lastnik podjetja Roletarstvo Medle, je povedal, da se pogosto srečujejo z dolgimi in zapletenimi postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj ter izpostavil problem državniške birokracije, rešitve pa vidi v decentralizaciji Slovenije.

Kritika na državno politiko je padla tudi s strani novomeškega župana. »Razlika med prejšnjo in to vlado je, da imamo zdaj vrtičke. Vrtičke, ki jih noben ne more obvladovati. V prejšnji vladi so bili vsaj zametki tega, da se je vedelo, kdo pije in kdo plača.«

Pečečnik rešitev tako vidi v regijskem povezovanju in manjšem vplivu politike. »Politika bi morala biti servis države, ne pa kot vplivna mafija, da se razvijajo mesta.«

Po okrogli mizi so prisotni župani oziroma predstavniki občin iz Jugovzhodne regije s SBC podpisali pismo o nameni za sodelovanje pri razvoju lokalnega okolja in prizadevanju za blaginjo in napredek.

 

 

nazaj