Tradicionalni_sprejem_predstavnikov_Univerze_v_Novem_mestu_in_novome__kih_visoko__olskih_zavodov_pri___upanu-2.JPG

Tradicionalni sprejem predstavnikov Univerze v Novem mestu in novomeških visokošolskih zavodov pri županu

datum: 29. 09. 2023

Župan Gregor Macedoni je s podžupanjo Saro Tomšič v četrtek, 28. septembra 2023, že tradicionalno pred začetkom študijskega leta, sprejel prorektorico Univerze v Novem mestu ter dekanje in dekane visokošolskih zavodov s sedežem v Novem mestu, in sicer članic Univerze v Novem mestu - Fakultete za ekonomijo in informatiko, Fakultete za poslovne in upravne vede, Fakultete za strojništvo in Fakultete za zdravstvene vede ter samostojnih visokošolskih zavodov – Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Udeleženci sprejema so  razpravljali o preteklem študijskem letu in predstavili svoje načrte, pričakovanja ter izzive, s katerimi se bodo soočali v prihodnjem letu. Ob tej priložnosti so izrazili zahvalo lokalni skupnosti za njeno predano podporo visokemu šolstvu ter poudarili njeno ključno vlogo pri vzpostavljanju spodbudnega širšega razvojnega okolja. Posebej pa so poudarili vztrajno naraščanje števila vpisanih študentov, kar kaže na aktualnost in visoko kakovost študijskih programov. Ta trend pa ne velja zgolj na lokalni ravni, temveč potrjuje tudi velik porast vpisa študentov iz tujine.

Župan je izpostavil predanost lokalne skupnosti pri ohranjanju okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj visokošolskega sektorja. Poudaril je tudi ključno vlogo uspešnega medsebojnega sodelovanja med različnimi visokošolskimi zavodi ter nujnost vlaganja skupnih naporov v reševanje izzivov, s katerimi se soočajo. Novo mesto se lahko pohvali s prepoznavnimi in kakovostnimi visokošolskimi institucijami, kar krepi  in ustvarja dobre pogoje za kakovostno življenje  in prihodnje strateške usmeritve.

Srečanje se je zaključilo s toplimi željami vsem študentkam in študentom za prijeten začetek študijskega leta 2023/2024 ter uspešno študijsko pot.

Tradicionalni sprejem predstavnikov Univerze v Novem mestu in novomeških visokošolskih zavodov pri županu-1

Na fotografiji od leve proti desni : dekan prof. dr. Boris Bukovec, dekanja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekan prof. dr. Matej Makarovič, župan mag. Gregor Macedoni, prorektorica prof. dr. Karmen Erjavec, dekanja doc. dr. Malči Grivec, dekanja prof. dr. Jasmina Starc, dekanja mag. Iris Fink Grubačević, prof. dr. Simon Muhič, dekan prof. dr. Andrej Lipej, dekanja izr. prof. dr. Nevenka Kregar Velikonja in podžupanja Sara Tomšič.

nazaj