Izdelaki_iz_reciklirane_plastike-2.JPG

V dolenjskih vrtcih in šolah se bodo igrali z didaktičnimi igračami, izdelanimi iz reciklirane plastike

datum: 15. 09. 2023

Partnerji projekta NovIKroG smo 14. septembra predstavili rezultate zbiralne akcije odpadnih baterij in plastične embalaže, ki je od 1. 5. do 16. 6. 2023 potekala v dolenjskih šolah, vrtcih in drugih javnih ustanovah. Sodelujoče šole in vrtci so zbrali 282,2 kg odpadne embalaže, od tega je bilo 84,20 kg neprimerne embalaže oz. drugih vrst odpadkov. Uporabni odpadni embalaži so vdihnili nov smisel in iz nje izdelali 70 didaktičnih igrač in 500 knjižnih kazal za vrtce. Na včerajšnjem dogodku, ki se je odvijal v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, so sodelujoče šole in vrtci prejeli priznanja za sodelovanje in vzorčne izdelke, ki so nastali iz zbrane odpadne embalaže. Poleg tega smo partnerji predstavili tudi uspešno izvedbo prvega skupnega krožnega javnega naročila za KEMSO.

Udeležence dogodka je uvodoma pozdravil direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, ki je poudaril, da se v Razvojnem centru vzpostavlja Krožni inovativni center v okviru projekta NoviKroG. Glavni namen tega centra je uvajanje načel krožnega javnega naročanja v javne ustanove ter gospodarske družbe, ki bodo aktivno sodelovale v lokalnem okolju, s ciljem vzpostavitve koncepta krožnega gospodarstva in učinkovitega upravljanja zaprtih snovnih tokov. Nagovor je sklenil s poudarkom na nujnosti trajnostnega ravnanja, kjer je prvi korak zmanjšanje porabe energije in surovin.

Predstavnica Knofa Mojca Žganec Metelko je na dogodku predstavila rezultate zbiralne akcije, katere cilj je bil, da se v lokalnem okolju sklenejo snovne zanke. To pomeni, da se materiale, ki bi sicer končali med odpadki, ponovno uporabi oziroma iz njih izdela predmete, ki jih bodo sodelujoče organizacije koristno uporabile. Skupno je bilo zbranih 282,2 kg odpadne embalaže, od tega  84,20 kg neprimerne embalaže oz. drugih vrst odpadkov, kar nakazuje, da je potrebna večja ozaveščenosti glede poznavanja različnih tipov odpadne plastike. Preostalih 198 kg odpadne plastike so v FabLab KNOF predelali z uporabo različnih tehnoloških postopkov, ji vdahnili nov smisel in izdelali 70 didaktičnih igrač ter 500 knjižnih kazal. Te izdelke bodo prejeli vrtci in šole, ki so sodelovali v zbiralni akciji. Izdelki so narejeni iz 100 % reciklirane plastike ter tako predstavljajo pomemben korak k trajnostnemu razmišljanju in ponovni uporabi materialov. Na dogodku so predstavniki šol in vrtcev že prejeli vzorčne izdelke in priznanja za sodelovanje v zbiralni akciji.

Glavni namen zbiralne akcije je bil ozaveščanje ljudi o možnostih recikliranja plastike in hkrati izobraževanje o pomenu lokalnih snovnih zank. Partnerji projekta NoviKroG smo si prizadevali spodbuditi otroke k razmišljanju o usodi odpadkov po odlaganju ter iskanju rešitev za trajno kroženje materialov v našem okolju. S to akcijo smo želeli preizkusiti izzive in priložnosti uvajanja delujočih snovnih zank v lokalnem okolju, s čimer smo prispevali k spodbujanju trajnostnega ravnanja z odpadki v našem okolju.

 

Mestna občina Novo mesto: pionir lokalnega krožnega gospodarstva ali krožnega javnega naročanja

Špela Gutnik iz podjetja Circular Shield koordinira krožni model KEMSO, ki je pionirski krožni model v lokalni skupnosti v Sloveniji in deluje že od leta 2016. V njem t. i. KEMSO (kartonsko embalažo za mleko in sokove ter ostala tekoča živila) namensko zbirajo in oddajo za recikliranje v higienski papir, ki ga uporabljajo javni zavodi in ustanove na istem območju, kjer je bil embalaža zbrana.  Na včerajšnjem dogodku za eko koordinatorje osnovnih šol in vrtcev je poudarila, da »KEMSO lokalni skupnosti prinaša pomembne okoljske in družbene učinke, z izvedbo skupnega javnega naročila pa tudi finančne prihranke«. Javne ustanove in prebivalci so z uporabo higienskega papirja iz snovnega kroga reciklirali 267 ton odpadne embalaže tetrapak, pred sečnjo ohranili 3.172 dreves ter poskrbeli za zmanjšanje izpustov CO2 za 198.218 kg, kar je enako izpustom, ki jih ustvari 80 avtomobilov v enem letu[1].

Za dodatno spodbudo trajnostnemu ravnanju med mladimi generacijami, podjetje Circular Shield v šolskem letu 2023/24 omogoča brezplačno izposojo mini pulperja osnovnim šolam in vrtcem. S tem si prizadeva še bolj povečati ozaveščenost o pomenu recikliranja in ponovne uporabe ter spodbujati uporabo izdelkov iz sekundarnih surovin med otroki in mladostniki.

Projekt NovIKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 799.980 EUR. Namen projekta je razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev lokalnih snovnih zank.

 

[1] Podatki zajemajo obdobje od začetka projekta leta 2016 do 31. 08. 2023.
Podatki za preračun izpusta: povprečni izpust avtomobila: 145 g/km; v enem letu prevozi 17.000 km.
Viri:
https://municipal-material-cycle.org/novo-mesto/

 

nazaj