Prejem_priznanja.jpg

Prenova Glavnega trga prepoznana kot izstopajoča

datum: 29. 03. 2023

Celovita prenova novomeškega Glavnega trga, ki je sledila historični ureditvi največjega srednjeveškega trga in viziji dviga kakovosti javnega prostora, je bila s strani programa Šola prenove prepoznana kot ena izmed uspešnejših prenov kulturne dediščine. Na današnji slovesnosti v Dolenjskem muzeju Novo mesto smo od partnerjev projekta Šola prenove za vzorno prenovo lokalnega spomenika prejeli priznanje za leto 2022, s priznanji pa je bilo nagrajenih še 16 lastnikov spomenikov iz celotne Slovenije.

Priznanja programa Šola prenove, ki je nastala s partnerstvom Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenja zgodovinskih mest Slovenije, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana in Šolskega centra Škofja Loka, so bila podeljena drugič, tokrat za leto 2022. Na prireditvi sta prejemnike nagovorila direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin in predstavnik ocenjevalne komisije programa Šola prenove doc. Aleksander Ostan, kot slavnostna govorka pa je lastnike spomenikov pozdravila tudi Špela Spanžel, v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo.

Priznanje za kakovostno prenovo Glavnega trga v Novem mestu, ki je ob sodobnih uniformiranih prenovah slovenskih mestnih jeder med uspešnejšimi, ker primerno sledi historičnim oblikam in lokalnim posebnostim, je v imenu občine prevzel podžupan Urban Kramar. Kot je podžupan izpostavil ob prejemu, smo na novomeški občini ponosni, da je bila prenova iz let 2018 in 2019 prepoznana kot zgledna, predvsem pa nas veseli, da je inovativno pripomogla k izboljšanju infrastrukture in vzpostavitvi središčne lokacije za druženje občanov. Tudi v prihodnje si želimo nadaljevati s celostnimi rekonstrukcijami kulturne dediščine, pri čemer bosta v ospredju kmalu zaključena prenova poslovno-stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 2 in načrtovana obnova Narodnega doma, najstarejšega narodnega doma na Slovenskem.

Glavni_trg1 - Peter Žunič Fabjančič

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Strokovna ocenjevalna komisija je za prenovo stavbne dediščine s priznanji nagradila tudi lastnike spomenikov Ruske dače v Zgornjih Gameljnah, Brecove kašče v Jesenici, gospodarskega poslopja pri župnišču v Šentjoštu nad Horjulom, domačije Kapl na Draženem Vrhu, hiše na Cesti talcev 5 in hiše na Spodnjem trgu 11 v Škofji Loki, Smrekarjeve domačije v Grobišču, domačije Šturmajce v Gorenji Kanomlji, vile na Ljubljanski 28 na Bledu, hiše na Trubarjevi 28 v Ljubljani, domačije v Stari Loki 150 ter domačije na Kobjeglavi 57, posebna priznanja pa so bila namenjena najbolj izstopajočim prenovam, to so domačija v Bujah, hiša na Svetem Vidu, Šenkova hiša na Zgornjem Jezerskem in cerkev Marijinega rojstva v Tišini.

Priznanja Šole prenove bodo ponovno podeljena v prihodnjem letu, k prijavi pa bodo znova pozvani lastniki objektov kulturne dediščine, ki bodo s prenovami dodali svoj prispevek k ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine in trajnostnemu prostorskemu razvoju.

Prejemniki priznanj

Fotografije z dogodka: Foto Asja, Robert Kokol

nazaj