OC_1.jpg

Udor strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto

datum: 23. 01. 2023

Zaradi izrednih vremenskih razmer je prišlo do vdora strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto. Do vdora je prišlo, kljub temu da so bili ob napovedanih vremenskih razmerah upoštevani vsi protokoli in postopki, ki jih predvideva dobavitelj strehe. Poškodovanih ni bilo, v postopku pa so ukrepi za preprečevanje nadaljnje škode na objektu. Višina do sedaj povzročene škode še ni znana. Do nadaljnjega so odpovedane vse načrtovane aktivnosti na poškodovanem športnem objektu. Zavod Novo mesto si bo skupaj z dobaviteljem strehe podjetjem Duol in z nami kot lastnikom objekta prizadeval za njegovo čimprejšnjo sanacijo.

Na podlagi napovedanih vremenskih razmer je komunikacija med upravljavcem objekta Zavodom Novo mesto ter podjetjem Duol sicer potekala ves pretekli teden. Pravočasno so bili sproženi vsi dogovorjeni protokoli, ki naj bi preprečili preobremenitev šotora. Še pred sneženjem je bil v prostoru vzpostavljen zahtevani nadtlak, objekt pa je bil ustrezno ogrevan. Danes so na objektu posredovali tudi poklicni gasilci, ki so s strehe odstranjevali sneg ter črpali vodo. V prihodnjih dneh sledi natančna analiza in ocena škode.

OC 2

nazaj