redar.jpg

Zbiramo predloge občanov za delo medobčinskega redarstva

datum: 12. 01. 2023

Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Dolenjske je glede na številne pobude občanov že v preteklih letih izvajalo merjenje hitrosti na kritičnih mestih v naseljih, konstanten nadzor pa je prinesel tudi rezultate. Na določenih cestnih odsekih so zaznali upad povprečne hitrosti, zmanjšalo se je tudi število prekrškov. Z dobrim sodelovanjem redarstva in občanov želimo nadaljevati in vas zato vabimo, da podate svoje pobude za njihovo delo.

Zmanjšanje števila prekrškov si medobčinsko redarstvo želi doseči na območju celotne občine, saj je prevelika hitrost še vedno glavni krivec vseh prometnih nesreč, hkrati pa želijo zagotoviti varnost občanov. Vabijo vas, da podate svojo pobudo oziroma željo za postavitev merilca hitrosti, prav tako vas vabijo, da posredujete tudi druge predloge oziroma pobude, ki se nanašajo na delo medobčinskega redarstva.

Pobudo lahko naslovite pisno na naslov Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto ali elektronsko na naslov souod@novomesto.si ali pa jo sporočite preko tel. št. 07 39 39 270.

nazaj