voting-ge02352177_1920.png

Glasovanje po pošti/na domu in predčasno glasovanje za lokalne volitve

datum: 09. 11. 2022

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na posebnem volišču za predčasno glasovanje v torek, 15. novembra, v sredo, 16. novembra, in v četrtek, 17. novembra 2022, od 7. do 19. ure. Omogočeno je tudi glasovanje po pošti in na domu, v kolikor to volivci predhodno in v roku sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto.

Seznam kandidatur za lokalne volitve 2022 je na voljo na spletni strani Državne volilne komisije Republike Slovenije. Objavljeni seznami kandidatur za Mestno občino Novo mesto so dokončni.

Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na posebnem volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, drugo nadstropje in sicer v torek, 15. novembra, v sredo, 16. novembra, in v četrtek, 17. novembra 2022, od 7. do 19. ure.

Glasovanje po pošti

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 9. novembra 2022.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto najkasneje do srede, 16. novembra 2022.

nazaj