Jesenski_nate__aj_za_priznanje_MEGA_2022__002_.jpg

Priznanje MEGA za medgeneracijsko aktivne delodajalce

datum: 21. 09. 2022

Začenja se jesenski natečaj za priznanje MEGA 2022. Natečaj je namenjen medgeneracijsko aktivnim delodajalcem, ki lahko svoje dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju na natečaj prijavijo vse do 7. oktobra 2022. Natečaj poteka pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Priznanje MEGA je zasnovano kot priznanje za dobre prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Natečaj je tretji po vrsti in tokrat poteka zadnjič, saj se projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo s koncem leta izteka. Delodajalci, predvsem vodje in kadrovniki, imajo tako še zadnjo priložnost, da predstavijo svoje zmagovite kadrovske pristope za spodbujanje medgeneracijskega sožitja.

Na natečaju lahko sodelujejo vsi delodajalci iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja. Sodelovanje je za prijavitelje brezplačno. Pogoj za prijavo je, da je bila dobra praksa izvedena v letu 2021 in/ali 2022. Delodajalci preprosto izpolnijo prijavna obrazca, ki sta objavljena na spletnem mestu https://sodelovalnica.si/natecaj/, in ju do petka, 7. oktobra 2022 skupaj s prilogami pošljejo na e-naslov: natecaj-mega@sodelovalnica.si.

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja je pomemben del menedžmenta človeških virov v času velikega povpraševanja po kadrih, izpostavlja predsednik strokovne komisije za podeljevanje priznanj MEGA dr. Andrej Kohont s Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ob tem dodaja: »Medgeneracijsko sodelovanje je še posebej velik izziv pri delodajalcih, ki se soočajo s pomanjkanjem kadra, želijo okrepiti dialog v ekipah ter spodbuditi pretok znanja in veščin s starejših sodelavcev na mlajše in obratno. Spodbujanje medgeneracijskega sožitja predstavlja dodano vrednost in krepi ugled delodajalca, prispeva k privabljanju novih sodelavcev in predvsem zadržanju talentov. Priznanje MEGA je tako lep pokazatelj, da si delodajalec aktivno prizadeva za vključujoče in raznoliko delovno okolje.«

Delodajalci se s predstavitvijo svojih dobrih praks potegujejo za dve različici priznanja: priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju in posebno priznanje MEGA pospešek za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju. Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti, podelitev priznanj delodajalcem z najbolj izstopajočimi praksami pa bo potekala na zaključen dogodku projekta 7. decembra. Informacije o natečaju, pravilnik o podeljevanju priznanj MEGA in obrazca za prijavo dobre prakse prijavitelji najdejo na spletnem mestu: https://sodelovalnica.si/natecaj/.

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt podpirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Več informacij: mediji@sodelovalnica.si

 

O natečaju za priznanje MEGA in projektu Vsi zmagujemo, ko sodelujemo

Natečaj za priznanje MEGA poteka v okviru projekta s področja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij z geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Namen projekta, ki se izvaja od 2020 do 2022, je zmanjševanje in odpravljanje medgeneracijskih stereotipov.

Cilj projekta je prispevati k večji ozaveščenosti vseh generacij o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja. Projekt sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija prek Evropskega socialnega sklada. Podporniki projekta in natečaja so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Več informacij: www.sodelovalnica.si.

Jesenski natečaj za priznanje MEGA 2022 (002)

nazaj