Izdelek_brez_naslova__2_.png

Evropski teden mobilnosti 2022 v Novem mestu

datum: 01. 09. 2022

Evropski teden mobilnosti 2022 se znova vrača v Novo mesto, tokrat pod sloganom Trajnostno povezani. Osrednji dogodki za osveščanje občanov o trajnostni mobilnosti in spremembah potovalnih navad bodo že tradicionalno potekali med 16. in 22. septembrom 2022, izbrane aktivnosti pa bodo izvedene tudi izven tega obdobja. V sodelovanju z več kot tridesetimi lokalnimi deležniki bomo osvetlili dolgoročnejše vplive trajnostne mobilnosti na prebivalce, s širokim programom pa nagovorili tako mlajše kot starejše generacije.

Program Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Novem mestu

September 2022

Brezplačni mestni potniški promet

V sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bomo občanom ponovno skozi celoten mesec september, od 1. do 30. septembra 2022, omogočili brezplačno uporabo mestnih avtobusov na vseh linijah, s tem pa spodbujali k ozaveščenosti o pravilnem ravnanju z okoljem in trajnostni mobilnosti.

Knjižna razstava na temo aktivne mobilnosti starejših

Za osveščanje starejših o trajnostni mobilnosti in gibanja, ki se odlično povezujeta in dopolnjujeta, bomo v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto pripravili tudi knjižno razstavo na temo aktivne mobilnosti starejših in prednosti le-te. Tovrstna literatura bo v knjižnici izpostavljena od 5. do 30. septembra.

Likovni natečaj o prometu za vrtčevske otroke

Vrtčevski otroci bodo del letošnje novosti Evropskega tedna mobilnosti - likovnega natečaja na temo prometa, ki bo potekal v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto. 

Natečaj o trajnostni mobilnosti in prometni varnosti za dijake

Natečaj za dijake na temo trajnostne mobilnosti in prometne varnosti bo prav tako potekal v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto.

Sobota, 3. september 2022

Popravljalnica koles na Mladinski tržnici 2022 od 10. do 12. ure na Župančičevem sprehajališču pri MC Oton

Na Mladinski tržnici na Župančičevem sprehajališču pri Mladinskem centru Oton se bo s Popravljalnico koles predstavilo Kolesarsko društvo Zverinice, ki bo obiskovalcem omogočilo manjša popravila koles, prikaz popravila pa si bodo lahko ogledali tudi na 30 let starem kolesu. 

Informacijska točka Europe Direct na Mladinski tržnici 2022 ob 15. uri na Župančičevem sprehajališču pri MC Oton

Na Mladinski tržnici bo ob 15. uri zaživela še informacijska točka Europe Direct, ki bo za mladino izvajala interaktivne igre, na svoji stojnici pa bodo v sklopu letošnjega programa Evropskega tedna mobilnosti predstavili tudi sodobno in priljubljeno trajnostno prevozno sredstvo.

Ponedeljek, 12. september 2022

Predstavitev javnega prevoza in kolesarskih poti starejšim ob 7.30 na Šegovi ulici na vadišču Šole zdravja

Starejše bomo dosegli tudi z Društvom Šola zdravja, ki promovira aktivnost starostnikov in uspešno deluje tudi v našem okolju. Na njihovih srečanjih jim bomo predstavili uporabo javnega prevoza za starejše, jim razdelili karte s pešpotmi in kolesarskimi potmi v Mestni občini Novo mesto in jih s tem spodbudili k hoji in uporabi koles. 

Torek, 13. september 2022

Igra Človek razgibaj se ob 7.30 v Portovalu na vadišču Šole zdravja

Starejše bo k mobilnosti pozval tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki bo zanje izvedel igro Človek, razgibaj se. Po vzoru igre Človek ne jezi se so omenjeni igri dodali naloge, med katerimi tekmovalci izvajajo različne vaje, se razgibajo in  so za uspešno izvedeno nalogo nagrajeni s preskokom polj.


Vse dni od petka do četrtka, od 16. do 22. septembra 2022

Parkirni dan (teden) na parkirnih mestih v križišču Rozmanova ulica-Novi trg

V sklopu aktivnosti v okviru Parkirnega dneva (tedna) bo Društvo Est=etika zasedla parkirna prostora na prometnem križišču vhoda v staro mestno jedro (vozlišče med Glavnim in Novim trgom). Na lokacijo bomo postavili mobilno urbano pohištvo t.i. Urbani kovček, ki je tudi avtorski izdelek društva Est=etika. Na izbranih parkiriščih bo skozi Evropski teden mobilnosti onemogočeno parkiranje z ozelenitvijo in urbanim pohištvom, omogočena pa bo samostojna alternativna raba prostora (oddih, branje, druženje itd.), na trajnostno mobilnost pa bo še dodatno opozarjalo prenosno stojalo za kolesa, s katerim bomo uredili začasno kolesarsko parkirišče. 

Pešbus

Nadaljevali bomo z nadvse uspešnim projektom organiziranega pešačenja v šolo Pešbus. Otroke bodo pri pešačenju spremljali starši in prostovoljci, ponovno bomo k sodelovanju povabili tudi znane novomeške osebnosti, ki bodo otroke še dodatno spodbudili k aktivnemu življenjskemu slogu, projekt pa bomo nadgradili z novimi tablami Pešbus. Osnovni šoli, ki pa bo dosegla največjo udeležbo na Pešbusu, bomo podarili voziček za prevoz šolskih torb. Pešbus se bo izvajal tudi v dneh po Evropskem tednu mobilnosti.

Izposoja e-gorskih koles v Turistično-informacijskem centru Novo mesto

V dneh Evropskega tedna mobilnosti se s promocijsko akcijo naši kampanji osveščanja o trajnostni mobilnosti pridružujeta tudi TIC Novo mesto in Zavod Novo mesto. Po promocijski ceni bodo v TIC-u za izposojo na voljo e-gorska kolesa (10 evrov/osebo/dan), ob prevzemu koles pa si lahko zagotovite tudi zemljevide s kolesarskimi in peš potmi, obenem pa tudi vstopnico za razgledno ploščad kapiteljske cerkve.

Koledar dogodkov ETM 2022 - FB naslovnica (2)

Petek, 16. september 2022

Otvoritev Parkirnega tedna na parkirnih mestih v križišču Rozmanova ulica-Novi trg

V sklopu aktivnosti v okviru Parkirnega dneva (tedna) bo Društvo Est=etika zasedla parkirna prostora na prometnem križišču vhoda v staro mestno jedro (vozlišče med Glavnim in Novim trgom). Na lokacijo bomo postavili mobilno urbano pohištvo t.i. Urbani kovček, ki je tudi avtorski izdelek društva Est=etika. Na izbranih parkiriščih bo skozi Evropski teden mobilnosti onemogočeno parkiranje z ozelenitvijo in urbanim pohištvom, omogočena pa bo samostojna alternativna raba prostora (oddih, branje, druženje itd.), na trajnostno mobilnost pa bo še dodatno opozarjalo prenosno stojalo za kolesa, s katerim bomo uredili začasno kolesarsko parkirišče. 

Sobota, 17. september 2022 

Pohod Za srce ob 9.00 na Bajnofu in ob 10.30 pri Hotelu Šport Terme Krka

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica za Dolenjsko in Belo krajino vabi na tradicionalno 23. pohodniško prireditev Za srce, ki bo potekala po Štukljevi in Andrijaničevi poti.
Prijave: Od 29. avgusta 2022 dalje, in sicer: ali osebno v pisarni Podružnice Društva v Novem mestu, Glavni trg 10 ali na telefon 051 340 880 ali 07 33 74 170 ali po e-pošti: drustvozasrce.nm@gmail.com. Več informacij na spletni strani Društva za zdravje srca in ožilja.

Nedelja, 18. september 2022

Po zelenem krogu Novega mesta ob 8.00 na Glavnem trgu

Zbirno mesto je na Glavnem trgu pri maketi Novega mesta. Pot bo vodila po tako imenovanem 'zelenem krogu'. Novo mesto stoji na sedmih gričih, nekaj jih bodo obiskali. Najprej se bodo povzpeli na Grm do Evangelijske cerkve, nadaljevali do potoka Težka voda in Šmihela (rojstnega kraja kartografa KNAFELCA), šli mimo Šolskega centra do Portovala, ga obkrožili in prečkali reko Krko. Povzpeli se bodo še na Marof, šli v Ragov log in nato nazaj na Glavni trg oziroma do Pugljeve ulice, kjer bo ob 11. uri odkritje Spominskega obeležja g. Alojzu Knafelcu. Celotna pot je zelo razgledna, večinoma poteka po makadamskih poteh.

Ponedeljek, 19. september 2022

Delavnica Javni prevoz in mobilnost starejših z roko v roki ob 9.00 pred Turistično-informacijskim centrom Novo mesto

V sodelovanju z Društvom Vezalka bomo izvedli brezplačno delavnico o pomenu gibanja za starejše, jim predstavili sistem izposoje mestnih koles GoNM, pokazali zabavne video vsebine na temo trajnostne mobilnosti, ki smo jih pripravili lani v sklopu ETM, ter jih popeljali na sprehod po Glavnem trgu. Starejšim bomo predstavili tudi delovanje Turističnega informacijskega sistema Novo mesto, kjer bo vodnica starejšim predstavila poti, po katerih se lahko odpravijo peš ali s kolesom. Na tak način jih bomo predstavili raznolike možnosti trajnostne mobilnosti v našem okolju. Za starejše bomo pripravili tudi zdrav prigrizek
Prijave: do vključno 17. 9. po e-pošti na radonevara@gmail.com ali na telefon 040 469 283

Torek, 20. september 2022

Parkirni dan – “Po stari cesti nazaj v preteklost”, zgodovinsko vodstvo za odrasle ob 17.00 na temo prometa ob križišču Rozmanova ulica–Novi trg

Izvedba vodstva za odrasle na temo prometa v Novem danes in nekoč – ekipa Dolenjskega muzeja Novo mesto bo občane nagovorila z javnim vodstvom, ki se bo začel na ozelenelih parkiriščih, nato pa se bodo udeleženci podali na bližnji mestni grič Marof, ki ga je nekoč prečkala mestna vpadnica, danes pa je tam mestno sprehajališče in zelena oaza Novega mesta.

Sreda, 21. september 2022

Popravljalnica koles ob 9.00 pri MC Oton

Za spodbujanje kolesarjenja in trajnostne obravnave koles bomo osveščali o kolesu kot prevoznem sredstvu, njegovem vzdrževanju in pomenu razvoja trajnostne mobilnosti v našem okolju. Pii MC Oton in tamkajšnjem igrišču bomo imeli vsem občanom namenjeno Popravljalnico koles, pri čemer bomo k obisku še posebej povabili dijake iz srednjih novomeških šol. Poučili jih bomo o kolesih in njihovem popravilu ter jih spodbudili k uporabi kolesa za prihod v šolo, mladim pa bodo omogočili, da s sabo pripeljejo svoja kolesa in jih skupaj pregledajo. 

Parkirni dan – likovna pedagoška delavnica na križišču Rozmanova ulica–Novi trg

Intervencija v prostoru z učenci OŠ Center - izdelava grafita na enem parkirnem mestu, ki bo ostal tudi po zaključku projekta. Otroci se prek grafita na parkirnem prostoru učijo odnosa do javnega prostora ter na ta način v njem tudi sodelujejo, ga soustvarjajo. V letošnjem letu bodo ornamenti na parkirnem mestu izhajali iz bronastih novomeških situl – Novo mesto je namreč mesto situl. Na lokaciji ob vstopu v staro mestno jedro, ki je bilo pravkar prenovljeno, bodo poslikave še po zaključku projekta pozdravljale obiskovalce mesta. Delavnico bodo izvedli člani društva Est=etika v času Evropskega tedna mobilnosti.

Parkirni dan – izkustvena pedagoška delavnica na križišču Rozmanova ulica–Novi trg

Izvedba izkustvene delavnice, v kateri bodo učenci s pomočjo očal, ki prikazujejo različne okvare vida doživljali prostor skozi izkušnjo slepih in slabovidnih. Delavnico bodo izvedli člani društva Est=etika v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Novo mesto v času Evropskega tedna mobilnosti. 

Parkirni dan – izmenjava potaknjencev ob 16.00 na križišču Rozmanova ulica–Novi trg

Izvedba dogodka izmenjave potaknjencev za vse generacije občanov z namenom poudarjanja velikega pomena zelenih oaz v mestih. Delavnico bodo izvedli člani društva Est=etika v sodelovanju z vrtnarko Majo Peranec.

Parkirni dan – predstavitev lokalnih trajnostnih praks ob 16.00 na križišču Rozmanova ulica–Novi trg

Društvo Est=etika bo v času Evropskega tedna mobilnosti na zasedeni parkirni mesti povabilo eno ali več lokalnih podjetij ali organizacij, ki se ukvarjajo s trajnostno prakso, da predstavijo svoje delovanje.

Četrtek, 22. september 2022

Peš v šolo v zgodnjih jutranjih urah iz Šentjerneja, Trebnjega in Dolenjskih Toplic

V sodelovanju z Društvom Vezalka in Šolskim centrom Novo mesto se bodo srednješolci v zgodnjih jutranjih urah odpravili peš v šolo, del poti pa bodo opravili tudi z GoNM kolesi, za svoje sodelovanje pa bodo dijaki prejeli kartice GoNM, ki jim bodo omogočale mesečno brezplačno izposojo mestnih koles. 

Dan brez avtomobila ob 9.00 na Glavnem trgu

Sporočilo o velikem pomenu trajnostne mobilnosti bomo med otroci in vrtičkarji širili tudi na tradicionalnem Dnevu brez avtomobila, kjer bomo nagovorili tudi ostale generacije občanov. Dan brez avtomobila je vsako leto odlično obiskan s strani različnih starostnih skupin, ki se preizkusijo na številnih animacijskih napravah, tekmovanjih v kolesarskih veščinah, nagradnih igrah, izobraževalnih delavnicah in ostalih družbeno zanimivih aktivnostih, ki spodbujajo in krepijo trajnostno mobilnost. 

Kaj se bo dogajalo:

- Predstavitev pohodništva in izdelava markacij,

- ustvarjalne delavnice,

- predstavitev temeljnih postopkov oživljanja,

- namizni tenis,

- predstavitev borilnih veščin, odbojka na trgu in mala šola športa,

- računanje z abakusom,

- kolesarske veščine,

- gasilske veščine,

- plesna delavnica in flash mob,

- velika igra Človek razgibaj se,

- odkrivajmo Evropo

- interaktivna igra,

- predstavitev reševanja ponesrečenca iz avtomobila,

- spoznajmo gozdne, učne in tematske poti,

- reševalni in terapevtski kužki in še marsikaj zanimivega.


Sobota, 24. september 2022

Kolesarski dogodek Kriza se vrača od 12.00 do 19.00 na nekdanjem skateparku Loka

Športno društvo Kriza Novo mesto bo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti z atraktivnim programom za mlade spodbujalo kolesarjenje. Postavili bodo začasni montažni skatepark, poligon za prstne rolke in BMX ter izvedli delavnice za otroke in preizkus skate in BMX.

Četrtek, 6. oktober 2022

Delavnica o brezplačnem javnem prevozu za starejše v Novem mestu na RIC Novo mesto

V sodelovanju z Univerzo za starejše Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto bomo v njihovih prostorih izvedli delavnico, na kateri bomo starejšim predstavili prednosti uporabe javnega prevoza, način in linije MPP V Novem mestu, s tem pa jih spodbudili k razmišljanju o trajnostni mobilnosti. 

 

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorko ETM 2022 v Novem mestu Sašo Sršen (sasa.srsen@novomesto.si; 07 39 39 264).

Vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih Evropskega tedna mobilnosti 2022.

Podpis_za_elektronska_sporocila_2

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor – Sklad za podnebne spremembe.

 

Logo - sofinanc

 

 

Povezane novice

26. september

Rekordni Dan brez avtomobila obiskalo več kot tisoč otrok

Evropski teden mobilnosti, ki poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom, smo tudi letos na Mestni občini Novo mesto zaključili s tradicionalnim Dnevom brez avtomobila na Glavnem trgu. Otroci so se...

več >

20. september

Obiščite Dan brez avtomobila na Glavnem trgu

Na Mestni občini Novo mesto bomo tudi letošnji Evropski teden mobilnosti zaključili s tradicionalnim dogodkom – Dnevom brez avtomobila, ko na Glavnem trgu priredimo vedno dobro obiskano druženje...

več >

19. september

Starejši na GoNm kolesa in razgledno ploščad

Del Evropskega tedna mobilnosti so tudi starejši, ki so se danes udeležili delavnice Javni prevoz in mobilnost starejših z roko v roki v izvedbi Društva Vezalka. V četrtek, 6. oktobra 2022, jih...

več >

16. september

Danes v šole Pešbus, v vrtce likovni natečaj

Ob prvem dnevu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti smo nagovorili naše najmlajše občane – otroci so se prvič v tem šolskem letu podali v osnovne šole s Pešbusom, vrtci pa prejeli vabilo k...

več >

15. september

Pridružite se Evropskemu tednu mobilnosti v Novem mestu

Na Mestni občini Novo mesto smo tudi v letošnjem letu pristopili k promociji Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom, tokrat pod sloganom »Trajnostno povezani«....

več >

09. september

V začetku tedna v sklopu ETM aktivnosti za starejše

Program Evropskega tedna mobilnosti 2022 bo letos namenjen tudi starejšim, v ponedeljek in torek, 12. in 13. septembra 2022, bosta tako izvedeni predstavitev javnega prevoza in kolesarskih poti ter...

več >

31. avgust

V septembru na mestne avtobuse brezplačno, v soboto s kolesom na Popravljalnico koles

V septembru bomo omogočili brezplačno koriščenje mestnega potniškega prometa, tovrstna promocija trajnostne mobilnosti pa je že tradicionalno del aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti. Vseslovenska...

več >

23. avgust

V soboto Mladinska tržnica z interaktivnimi igrami

V soboto, 3. septembra 2022, bo Europe Direct Novo mesto v sklopu Mladinske tržnice 2022 pri MC Oton izvedel interaktivne igre, na stojnici pa bodo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2022 predstavili...

več >

nazaj