IMG_20220705_134059.jpg

Romano veseli z zaključnim posvetom o naravni gradnji

datum: 06. 07. 2022

Ekipa operacije Rob umetnosti zaključuje sklop usposabljanj iz alternativnih oblik kulture bivanja s strokovnim posvetom o naravni gradnji in priložnostih za bivanje in delo, ki jih naravno graditeljstvo ponuja. Naravna gradnja je trajnostna, tradicionalna, zelena in ekološka gradnja, ki uporablja predvsem naravne materiale, kot so les, slama, konoplja, ilovica, apno, pesek, kamen. Postajna moderen način življenja, ki znanja naših prednikov nadgrajuje, reciklira in nadgrajuje s starimi materiali in sodobnimi znanji ter jih prilagaja današnjim bivanjskim potrebam in okolju.

Praktični del usposabljanja v obsegu 100 ur je potekal na delovišču kmetije Veles, Šentjanž. Udeleženci so na usposabljanju pridobili različne kompetence: teoretični vpogled v naravno gradnjo; ogled dobrih praks; varstvo pri delu; pridobivanje, reciklaža in nadciklaža materialov; priprava lesene konstrukcije za vgradnjo slamnatih bal;  vgradnja slamnatih bal; mešanje ilovice; nanos ilovnate paste; mešanje in nanos COB tehnika; mešanje in nanos grobega in finega ilovnatega ometa; mešanje in nanos apnenega grobega ometa; priprava in nanos apnenega beleža; samostojna priprava vzorčne stene. Osnovno usposabljanje v obsegu vsaj 48 ur je uspešno zaključilo 21 udeležencev, ki so prejeli tudi potrdila o udeležbi.
 
Praktični sklop usposabljanja so zaokrožili s posvetom »Naravna gradnja - Priložnosti za bivanje in delo« v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 
 
Prisotne je nagovorila Milena Tudija, koordinatorka operacije ROB UMETNOSTI in predsednica RD Romano veseli, ki operacijo izvaja. Mentor usposabljanja Janez Jordan iz Zavoda za trajnostni način življenja Veles je predstavil potek in izvedbo usposabljanja iz alternativnih oblik kulture bivanja ter rezultate, ki so nastali na delovišču Kmetije Veles z udeleženci v dveh tednih praktičnega usposabljanja. S prispevkom sta nadaljevala predstavnika Mestne občine Novo mesto, Darja Šurla Sladič iz Razvojno projektne pisarne in Izidor Jerala iz Oddelka za okolje in prostor na Uradu za prostor in razvoj MONM, ki sta predstavila možnosti razvoja naravnega bivanja v občini Novo mesto z vidika urbanističnega in prostorskega urejanja romski naselij in pomena naravnega graditeljstva kot zdrave, bivanju prijazne in ekonomične možnosti urejanja domovanja. Damjana Kolenc iz Zavod RS za zaposlovanje Novo mesto je prisotnim predstavila možnosti za delo in zaposlitev na področju gradnje na splošno ter ponudila svetovanje in posamične pogovore z zainteresiranimi udeleženci po zaključku posveta.
 
Na strokovnem posvetu je bil javno predstavljen tudi nov poklicni standard s področja gradbeništva, z nazivom Ilovičar / Ilovičarka, ki ga je MDDSZ potrdilo s sklepom 11. maja 2022. Udeleženci so na usposabljanju iz naravne gradnje v okviru operacije Rob umetnosti pridobili nove kompetence in praktična znanja, ki jih lahko nadgradijo in formalizirajo s pridobitvijo Certifikata NPK Ilovičar / Ilovičarka.
 
V okviru operacije Rob umetnosti je tik pred izidom priročnik Reciklaža narave za nadciklažo življenja - Naravna gradnja od teorije do prakse, ki bo nudil informacije o pristopu k naravni gradnji. Dosegljiv bo v tiskani obliki tudi preko naročilnice na spletni strani RD Romano vesli www.romano-veseli.si. Obiskovalci knjižnice in udeleženci posveta so si lahko ogledali razstavljene eksponate: sestavo zidu po načelih naravne gradnje, vrsto ometov, ročno narejene opeke po postopkih prednikov. Ekipa z Roba umetnosti se zaveda, da je naravna gradnja marsikomu izziv in ponuja rešitev eksistenčnih vprašanj bivanja, zato je ugriznila v ta oreh in ostaja odprta za povezovanja.


Operacijo ROB UMETNOSTI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

nazaj