3.JPG

Praznik situl na Marofu s pogledom v preteklost

datum: 20. 06. 2022

Dolenjski muzej Novo mesto in Mestna občina Novo mesto sta organizirala 7. Praznik situl, ki je potekal na dveh prizoriščih – arheoloških najdiščih. Program se je pričel ob 16.00 na Marofu, kjer je sledila gledališka predstava z železnodobno tematiko ter prikaz obredne zahvale na Kapiteljski njivi. Zaključek prireditve je bil v muzeju ob 21.30 s strokovnim vodstvom in ogledom situlskih spomenikov.

Letošnji gostje 7. Praznika situl so bili kolegi s Poljske. Obiskala sta nas kolega iz Arheološkega muzeja Biskupin ter predstavila vlivanje brona in tkanje blaga, kolega iz Pasleka je predstavil obdelavo jantarja ter kolega iz Poznana, ki se ukvarjata s taljenjem stekla in izdelavo steklenih jagod. Številni obiskovalci, predvsem družine z otroci, so spoznavali starodavne obrti in izdelke, se udeležili številnih delavnic za otroke in odrasle.

Pripravili so:

- prikaz starodavnih obrti in izdelkov – lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelava lesa, polstenje in barvanje volne, kovaštvo, ulivanje brona, obdelava jantarja

- delavnice za otroke – peka kruhkov, lokostrelstvo, poslikava kože, izdelava usnjenih zapestnic, izdelava miniaturnih situl                                                                                         

- kulinarična delavnica za odrasle 

- gostinska ponudba s pridihom železnodobne kulinarike in napitkov

- utrinki iz življenja na knežjem dvoru 

- duhovno življenje

- vodstvo po najdišču Kapiteljska njiva                                                                                      

- vodstvo po situlskih spomenikih


Organizator in producent: Dolenjski muzej Novo mesto 
Partnerja v projektu: Zavod Svitar | Zavod Novo mesto

 

nazaj