Rasto__a_knjiga3_foto_Bo__tjan_Pucelj.jpg

Rastoča knjiga dobila nov list

datum: 09. 06. 2022

Na državni praznik dan Primoža Trubarja, 8. junija 2022, so v Parku Rastoče knjige pred Knjižnico Mirana Jarca odkrili nov list, za katerega je misel prispeval akademik Milček Komelj, častni občan Mestne občine Novo mesto. Nov list z zapisom »Biti na svetu v nenehnem poletu, hiteči k svetlobi v senčnem prepletu.« so odkrili podžupanja Mestne občine Novo mesto Sara Tomšič, direktor Knjižnice Mirana Jarca Luka Blažič in avtor besedila akademik dr. Milček Komelj.

Že deveto leto se na slovesen način dodaja nov list Rastoči knjigi, ki ga spremlja tudi razglasitev najboljših del Literarnega natečaja Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine, letos naslovljen Misliti kot reka. Prispelo je več kot sto prispevkov iz cele Slovenije. Člani žirije niso imeli lahkega dela in so že sedmič podelili nagrade in priznanja najboljšim literatom med osnovnošolci, srednješolci in odraslimi. Letošnja nagrajenka med osnovnošolci je Maša Gospodarič, med srednješolci sta nagrajeni Larisa Rataj in Candrika Sečnik, med odraslimi pa so nagrado prejeli Rezka Povše, Lidija Pirc, Petra Koršič, Eva Kardelj Cvetko, Nataša Komarov in Branka Pirc.

Literarni natečaj je lani dobil brata dvojčka in sicer Plakatni natečaj, ki je bil razpisan hkrati z literarnim, ob katerem so tudi likovno ustvarjali, tako da so mislili z reko. Na prireditvi so bili razstavljeni trije plakati učenk Mile Podraščanin, Emane Zorić, Sanele Hamzić, Zerine Bećkanovič, 3. triletja OŠ Livada Ljubljana, mentorici pa sta bili Natalija Veselič Martinjak in Barbara Hanuš.

V svojem nagovoru se je podžupanja Sara Tomšič zahvalila vsem snovalcem projekta Rastoče knjige in literarnega natečaja, tako Knjižnici Mirana Jarca kot Slavističnemu društvu Dolenjske in Bele krajine, idejnemu snovalcu projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčiču ter vsem udeležencem literarnega in likovnega natečaja. Izpostavila je tudi, da je skupni imenovalec prireditve razvijanje bralne pismenosti, jezikovne in kulturne zavesti, ljubezni do branja in besedne ustvarjalnosti, kar dokazuje tudi novi list, ki so ga tudi uradno dodali Rastoči knjigi pred Knjižnico Mirana Jarca s svetlimi mislimi našega akademika Milčka Komelja.

Rastoča knjiga_foto Boštjan Pucelj

 

Foto: Arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto; avtor: Boštjan Pucelj

nazaj