DSC_1848.jpg

Pojav ptičje gripe: prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic

datum: 07. 01. 2022

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala začasni sklep o ukrepih zaradi pojava visoko patogene aviarne influence oziroma ptičje gripe pri prostoživečih pticah in perutnini. Ukrepi med drugim prepovedujejo hranjenje prostoživečih vodnih ptic.

Na celotnem območju Republike Slovenije so odrejeni naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos ptičje gripe v reje perutnine, in sicer:

  • zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
  • krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
  • prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
  • prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.

 

Več informacij je na voljo na spletni strani gov.si.  

nazaj