DSC_8944.jpg

Na voljo sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine in s področja županovega pokroviteljstva

datum: 07. 01. 2022

Danes, 7. januarja 2022, smo objavili javni poziv za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva in javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine. Poziva sta vezana na letošnje dejavnosti na območju Mestne občine Novo mesto, prijave nanju pa sprejemamo do 15. novembra za sredstva županovega pokroviteljstva in do 30. septembra za sredstva zaščite kulturne dediščine.

Z javnim pozivom za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva se sredstva namenijo projektom in različnim dogodkom na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v naši občini in niso sofinancirani na drugih javnih razpisih Mestne občine Novo mesto. Na javni poziv, na katerem je na voljo 30 tisoč evrov, se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe.

Predmet javnega poziva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine so prenove objektov, ki so razglašeni kot kulturni spomenik, temu pa smo namenili 7 tisoč evrov. Prijavitelji na poziv lahko podajo predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije.

nazaj