solar-g61f2a392c_1920.jpg

Eko sklad ponuja spodbude za skoraj ničenergijske stavbe

datum: 05. 01. 2022

V petek, 31. decembra 2021, je Eko sklad objavil štiri nove javne pozive, ki omogočajo pridobivanje nepovratnih sredstev za skoraj ničenergijske stavbe, za sredstva pa lahko kandidirajo tako občani kot podjetja.

Občani lahko pridobijo sredstva za gradnjo ali nakup novih skoraj ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb, podjetja pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb. Stavbe, za katere želijo občani ali podjetja pridobiti kapital, se morajo nahajati na območju Slovenije, naložbe pa se lahko pričnejo izvajati šele po oddaji vloge za pridobitev spodbude.

Izjemoma bodo do spodbud upravičeni tudi tisti občani, ki so z izvedbo naložb začeli v obdobju od 1. 1. 2021 do objave novih javnih pozivov. Glede na zadnji javni poziv so spodbude za občane višje za približno 10% in znašajo od 75 do 220 EUR na m2 (odvisno od vrste vgrajenih izolacijskih materialov, energijske učinkovitosti stavbe ter tega, ali gre za gradnjo nove stavbe ali prenovo), za gospodarstvo pa spodbude sežejo od 85 do 150 EUR na m2.

Več informacij o javnem pozivu in ostalih subvencijah dobite na spletni strani Eko sklada.

nazaj