RK052a.jpg

Nov korak do gradnje najemniških stanovanj v Podbrezniku

datum: 15. 11. 2021

Danes sta v Razvojnem centru Novo mesto župan Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) Črtomir Remec z direktorjem izbranega izvajalca Projekt d.d. Nova Gorica Vladimirjem Durcikom podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje večstanovanjskih objektov v Podbrezniku. V prihodnjih štirih mesecih bo izbrani izvajalec za našo občino, ki bomo gradili dva stanovanjska bloka z najemniškimi stanovanji, in SSRS, ki bo gradil tri, pripravil dokončno idejno rešitev v vrednosti 133.468 evrov z DDV, pripravili in vložili pa bodo tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadgradnjo ene najmlajših novomeških funkcionalno zaključenih sosesk s skoraj 200 novih stanovanjskih enot. Gradnja občinskih blokov je predvidena v drugi polovici prihodnjega leta, ocenjujemo pa, da bo projekt dosegel vrednost 9,5 milijona evrov.

V Podbrezniku bo ob petih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni med letoma 2007 in 2012, nastalo oblikovalsko poenoteno naselje iz pet večstanovanjskih objektov s pripadajočo skupno podzemno garažo. Komunalna oprema območja in zunanja parkirna mesta so že izvedena, prav tako dostop do gradbenih parcel stavb, v trenutni fazi pa bo nastala končna projektna zasnova objektov. Dorečena bosta število stanovanjskih enot, trenutno jih je v velikosti od 40 do 80 m² v občinskih blokih predvidenih skupno 78, ter etažnost stavb. Izbrani izvajalec bo objekte oblikoval s ciljem največje funkcionalnosti bivalnih enot, ki bodo primerne tako za družine kot za starostnike.

Podbreznik - bloki

 

Izdelavi idejnega projekta in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja bo sledila priprava projekta za izvedbo in gradnja, katere začetek je predviden v drugi polovici leta 2022. Potekala bo fazno po funkcionalno zaključenih sklopih, za njeno izvedbo pa bomo kandidirali tudi za sredstva za sofinanciranje v programu SSRS.

Z gradnjo najemniških stanovanj v Podbrezniku skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije proaktivno pristopamo k problematiki izrazitega presežka povpraševanja nad ponudbo stanovanj, dostopnost do bivalnih enot pa se bo, kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, v prihodnjih štirih letih na območju Novega mesta bistveno izboljšala. Nepremičninska ponudba v Novem mestu se bo povečala s skupno kar 500 novimi stanovanji, ki jih bomo poleg Podbreznika gradili še na območju Brod-Drage in ožjega mestnega jedra, na več lokacijah bodo gradili tudi zasebni investitorji, v razširjeno ponudbo pa bodo vključena tudi oskrbovana stanovanja. 

RK065a

 

Fotografije: Foto Asja

Zazidalni načrt: Acer

nazaj