TURISTI__NI_VODNIK_DOLENJSKE__1_.png

Postanite turistični vodnik destinacije Dolenjska

datum: 05. 10. 2021

Na Razvojnem centru Novo mesto kot nosilcu razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji DOLENJSKA, ki vključuje geografsko območje dvanajstih dolenjskih občin - Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk - bodo v novembru 2021 izvedli izobraževanje za lokalne turistične vodnike destinacije Dolenjska, vse zainteresirane pa vabijo k prijavi.

Cilj je izobraziti turistične vodnike, ki bodo s svojimi znanji, poznavanjem lokalnega okolja ter zgodb prispevali pomemben delček v mozaiku nepozabnega obiska vsake skupine gostov na destinaciji. Sodobni turist oziroma gost išče trajnostno naravnano ponudbo, ki se pogosto nanaša prav na dojemanje avtentičnosti doživetja in tu je vloga vodnika izjemno pomembna. 

V program vabijo vse, ki imajo željo po tovrstnem delu z domačimi in tujimi turisti ter želijo prispevati pomemben del k turističnemu razvoju destinacije. Izobraževanje, ki se bo odvijalo v novembru 2021, bo obsegalo predvidoma 40 učnih ur, vanj pa se lahko vključijo tisti s končano najmanj V. stopnjo izobrazbe in znanjem vsaj enega tujega jezika s stopnjo najmanj V. ravni izobrazbe.


Razpis za prijavo je objavljen na spletnih straneh Razvojnega centra Novo mesto in Visit Dolenjska.

Prijave na izobraževanje so odprte do vključno srede, 27. oktobra 2021. Za več informacij se lahko obrnete na Mojca Badovinac (mojca.badovinac@rc-nm.si, 07 337 29 82).

nazaj