Hradeckega_most.jpg

Dolenjski muzej predstavlja na Dvoru ulito umetnost

datum: 23. 09. 2021

Letos mineva 130 let od prenehanja delovanja železarne na Dvoru. V Dolenjskem muzeju Novo mesto hranijo največjo zbirko dvorskih predmetov (360 primerov), zato so se odločili, da obletnico zaznamujejo s priložnostno razstavo in publikacijo, v kateri je poudarek na lepoti predmetov, ulitih na Dvoru, kjer je v 19. stoletju obratovala največja železolivarna južno od Alp, ki je povprečno zaposlovala 700 delavcev. Razstava bo na ogled v Mali dvorani muzeja od 1. oktobra 2021 do 8. februarja 2022.

Na razstavi in publikaciji so prikazani najlepši predmeti v smiselni povezavi s prikazom zgodovine železarne, ki obsega naslednje vsebine: oglarjenje, rudarjenje, razvoj objektov železarne, zaposlene delavce, raznovrstnost izdelkov, proces ulivanja itd. S fotografskim gradivom so prikazani izdelki na terenu (Hradeckega most v Ljubljani, pokopališče stiških menihov, vodnjak v Žužemberku in Višnji Gori itd).

Razstava je opremljena z digitalnimi vsebinami. Tri minutni film nazorno prikazuje proces ulivanja litoželeznih izdelkov. Na voljo so 3d prezentacije vodnjaka v Žužemberku, Zoisovega nagrobnika v Ljubljani, železarskega kompleksa na Dvoru in motovila za navijanje štren. Vse digitalne vsebine so dostopne na razstavi, po zaprtju razstave pa bodo dostopne na internetni strani našega muzeja.

Didaktične vsebine omogočajo aktivno udejstvovanje obiskovalcev vseh starostnih skupin in pripomorejo k lažjemu razumevanju uporabe predmetov: sezuvanje obutve z rogačem, navijanje štren na motovilo, preskus teža nekdanjih likalnikov, izdelava rozete iz vodilnega motiva razstave in uporaba oglja v likovni dejavnosti.

Likalniki

Pri pripravi publikacije je avtorica Majda Pungerčar dala poudarek slikovni objavi dvorskih predmetov, ker želi širiti vedenje o visoko kvalitetnih metalurških in umetniških izdelkih, ki so jih bili sposobni izdelati naši predniki in s tem dvigniti ponos in samozavest med domačini na Dolenjskem in v širšem slovenskem okolju. S fotografijami Boruta Peterlina je knjigi dan umetniški pridih, kot so dvorski izdelki umetniškega liva sami.

Celoten projekt je izveden z mislijo na možnost vključitve razstave v že načrtovano razstavo o naravnih znamenitostih doline reke Krke v prostorih železarne na Dvoru, katerih obnovo in postavitev razstave vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

nazaj