72.jpg

V Novem mestu lokalne skupnosti zastavile povezovalne korake za kakovostno življenje starejših

datum: 08. 09. 2021

Mestna občina Novo mesto je v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravila otvoritveni posvet mednarodnega projekta SI4CARE, katerega nosilka je Univerza v Ljubljani. Med ključnimi cilji projekta sta iskanje socialnih inovacij za oskrbo starejših in priprava nacionalne strategije dolgožive družbe. Prvi korak k njeni izdelavi so storili z današnjim posvetom »Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe«, na katerem so si predstavniki institucij in nevladnih organizacij, ki delajo na področju starejših, izmenjali mnenja o problematiki dolgožive družbe ter opozorili, da se je potrebno čim prej soočiti s pojavom starizma, do katerega mora veljati ničelna toleranca. Mestna občina Novo mesto bo znanje, ki ga pridobiva s partnerstvom v projektu SI4CARE, prenesla tudi v lokalno okolje in izoblikovala lastno vizijo skrbi za starejše ter predvidoma do prihodnjega poletja pripravila občinsko strategijo dolgožive družbe, hkrati pa spodbujala tudi izdelavo regionalne strategije. Posvet je pospremil Sejem dolgožive družbe, na katerem so se predstavili ključni lokalni deležniki skrbi za starejše.

Na posvetu Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe, ki je bil zastavljen kot prvi tovrstni dogodek projekta SI4CARE, so kot osrednji govorci nastopili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, predsednica Strateškega sveta za socialno politiko in poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc, poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, projekt SI4CARE in njegov cilj priprave socialnih inovacij za oskrbo starajočega se prebivalstva pa je predstavil prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kot je projekt SI4CARE opisal Vlado Dimovski, je njegov namen »poiskati nove rešitve v državah projekta in jih posredovati ostalim državam, tako pa ustvariti ekosistem institucij in posameznikov, ki bi se povezovali v mrežo in delovali v dobro starejših. To ni raziskovalen projekt, temveč je izrazito praktično usmerjen projekt, katerega cilj je iskati socialne inovacije za starejše.« K temu bodo postopoma pristopili z različnimi dogodki, v Sloveniji jih predvidevajo vsaj 20, med njimi pa je tudi današnji posvet Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe.

82

Osrednji del dogodka je predstavljala okrogla miza, kjer je Carmen Rajer iz CSD Krško predstavila projekt MOST – Do čim daljše samostojnosti v domačem kraju, upokojenka Amalija Šiftar pa je spregovorila o dobri praksi projekta Starejši za starejše. Biserka Marolt Meden iz Srebrne niti je opozorila na nujnost sistemsko urejenega stabilnega vira financiranja socialne oskrbe, Denis Sahernik pa je predstavil izzive pri institucionalni oskrbi starostnikov, pri čemer je izpostavil tri sklope težav - občutno pomanjkanje kadra v domovih za starejše, zastarelo infrastrukturo domov za starejše in financiranje njihovega delovanja. Na okrogli mizi so sodelujoči večkrat izpostavili večanje števila starejših in dejstvo, da se ljudje upokojujejo vedno starejši, kar zanje pomeni tudi več zdravstvenih težav. Oboje državi kot lokalni skupnosti predstavljata preizkušnjo, saj področje oskrbe starejših še ni ustrezno zakonsko urejeno. Složni so bili, da je ena izmed prioritet skrbi za dolgoživo družbo sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi vseboval konkretne, finančno ustrezno podprte in v praksi uresničljive rešitve. Sogovorniki so si bili enotni, da starizem (diskriminacija starejših) predstavlja vse večjo težavo v družbi ter povzroča razkol med generacijami in bi si, kot je to ubesedila Biserka Marolt Meden, zaslužil ničelno toleranco. Govorci so opozorili tudi na finančno plat problematike starajoče se družbe, ki jo tvorijo nizke pokojnine starejših in nedorečen sistem financiranja oskrbe starejših.

122

Cilj projekta SI4CARE oziroma identifikacija socialnih inovacij za skrb starejših zanima tudi Mestno občino Novo mesto, ki se je s tem namenom projektu tudi pridružila. Nabor rešitev oziroma inovacij za starostnike želimo vključiti v občinsko strategijo dolgožive družbe, ki jo bomo začeli pripravljati v jesenskih mesecih, občinskemu svetu pa jo bomo predstavili predvidoma do poletja 2022. V pripravo strategije za dolgoživo družbo Mestne občine Novo mesto se bo aktivno vključila tudi podžupanja Sara Tomšič, ki je izpostavila, da bo strategija pozitivno vplivala na življenje starostnikov, še posebej, če bo ta nastajala v sodelovanju z ostalimi občinami, in dodala, da na občini želimo v izboljšave zajeti infrastrukturne projekte, kot sta gradnja varovanih stanovanj in odprava ovir za gibalno ovirane.

V okviru posveta je na pobudo in s podporo NIJZ potekal tudi Sejem dolgožive družbe, na njem pa so se predstavili Društvo upokojencev Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Varstveno delovni center Novo mesto, Škofijska karitas Novo mesto, Društvo paraplegikov Dolenjske in Bele krajine, Medgeneracijsko društvo Žarek, Spominčica Dolenjske, Dom starejših občanov Novo mesto in Tačke pomagačke.

47

 

Fotografije: Foto Asja

nazaj