DSC_7514.JPG

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma gostil kmetijske ministre Evropske unije

datum: 06. 09. 2021

Na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma so danes gostili ministre Evropske unije oziroma namestnike, pristojne za kmetijstvo z delegacijami. V okviru neformalnega srečanja kmetijskih ministrov, ki poteka od 5. do 7. septembra v Sloveniji, so danes pod vodstvom ministra dr. Jožeta Podgorška obiskali Dolenjsko in Posavje, kjer so se seznanili s praksami in primeri na področju kmetijstva in živilske industrije. Osrednja tema neformalnega srečanja je sicer krepitev dialoga med urbanimi in ruralnimi območji, ki je ena od prednostnih vsebin v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, o čemer pa bodo razpravljali tudi jutri na Brdu pri Kranju.

Gostje so bili člani delegacij iz vseh držav članic EU, od tega so bili prisotni kmetijski ministri Portugalske, Litve, Latvije, Belgije, Bolgarije, Malte, Hrvaške, Romunije, Irske in seveda gostitelj, slovenski minister, ostale države so zastopali njihovi namestniki. Obisku so se pridružili tudi predstavniki evropskih inštitucij (Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Generalnega sekretariata Sveta EU), ter predstavniki nevladnih organizacij CEJA in Copa Cogeca.

Goste so uvodoma pozdravili direktor Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. Jože Podgoršek, v kulturnem programu pa so sodelovali dijaki in študentje Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma. Župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru poudaril pomen povezovanja vasi z mesti ter pomen samooskrbe, zdrave pridelave hrane in kakovostne proizvodnje prehrambnih artiklov lokalnega izvora.

DSC_7322

Gostitelji so predstavili šolo, šolske programe, izobraževanje in se predvsem osredotočili na praktične vsebine, ki jih izvajajo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru in kako poteka proces izobraževanja mladih kmetov v Sloveniji. Na stojnicah so se predstavili bivši dijaki in študentje Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma s svojimi produkti, ki jih pridelujejo ali izdelujejo na domačih kmetijah in tržijo v Sloveniji in izven nje. Grm Novo mesto je bila namreč prva slovenska kmetijska šola s slovenskim jezikom iz leta 1873, začeta na Slapu pri Vipavi, in leta 1886 preseljena na grad Grm v Novo mesto. Kranjski deželni zbor je takrat kupil grad Grm s hlevi in živino ter šolsko posestvo z 250 ha, kar ima Grm Novo mesto še danes. Letos se torej praznuje 135-letnica selitve šole, čez dve leti pa 150-letnica ustanovitve matične šole na Slapu. Obeležuje se tudi 60-letnica Srednje šole za gostinstvo in turizem ter 20-letnica višje strokovne šole.

DSC_7373

Dijaki so tujim gostom predstavili Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, študentje pa Višjo strokovno šolo in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, tako pedagoško kot tudi razvojno delo. Predstavili so tudi ponudbo Gostišča na Trgu, Hiše kulinarike in turizma, Podeželsko izobraževalnega centra, Učilne okusov ter Šolske zidanice. Med obiskom so si ogledali poskusna polja, živali, hleve, rastlinjake, silose, učno izdelovalni laboratorij, učne delavnice, različne poligone, kozolec, čebelnjak, vrt medovitih rastlin, sadovnjake, vinograde in druge dejavnosti v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Posebej so izpostavili vpetost zavoda v mednarodni prostor, predvsem preko različnih projektov in Erasmus+ programa, od Portugalske, Španije, do Skandinavije, od Velike Britanije in Irske do ruske Sibirije, pa do vseh držav bivše Jugoslavije. Goste so se seznanili tudi s turistično ponudbo in znamenitostmi Novega mesta in okolice, kar so jim predstavili animatorji Turistično informacijskega centra Novo mesto.

Ministri oziroma njihovi namestniki so bili nad obiskom in predstavitvijo izobraževanja na Grmu Novo mesto ter gospodarskim razvojem občine zelo navdušeni, impresionirala jih je tudi formula filozofije odličnosti šole, »ZNANJE + DELO JE KAKOVOST, če pa dodamo še SRCE, DUŠO, LJUBEZEN, pa pridemo do ODLIČNOSTI.«

Z obiskom so zagotovo pridobili pozitivno predstavo o slovenskem kmetijstvu in izobraževanju na tem področju.

DSC_7575

nazaj