hands-4114905_1920.jpg

Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe

datum: 03. 09. 2021

Na Mestni občini Novo mesto v sklopu projekta SI4CARE, katerega nosilec je Univerza v Ljubljani, pripravljamo otvoritveni dogodek ob začetku procesa strateškega načrtovanja slovenskega in regijskega pristopa do izzivov starajoče se družbe. Med drugim bo na dogodku, ki bo potekal v sredo, 8. septembra, v Kulturnem centru Janeza Trdine predstavljen tudi proces priprave strategije dolgožive družbe v naši regiji, ki bo predvidoma zaživela do poletja 2022. Gre za prvi tovrstni regijski dogodek na katerem bodo govorci in razpravljavci predstavili vizijo strateškega oblikovanja rešitev na področju aktivnega staranja in dolgotrajne oskrbe ter predstavili obstoječe socialne inovacije, ki bodo lahko dobra motivacija in popotnica za delo v bodoče. V sklopu dogodka bo potekal tudi Sejem dolgožive družbe, na katerem se bodo predstavili ključni deležniki s področja skrbi za starejše.

PRIJAVE NA DOGODEK

Dogodek bo v sredo, 8. septembra 2021, ob 10. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Dogodek bo potekal v živo,  s prenosom v živo preko spleta. Želimo si, da bi tisti, ki to možnost imate, kot aktivna publika dogodek spremljali v dvorani. Dogodek bo potekal v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ. Vse zainteresirane prosimo, da svojo udeležebo sporočite na tej povezavi (ne glede na to, ali se boste dogodka udeležili v dvorani ali ga spremljali prek spleta).

NAMEN DOGODKA

Z dogodkom želimo spodbuditi lokalne skupnosti k aktivnemu, strateškemu pristopu k socialnemu razvoju in vlaganju vanj. Na dogodku bomo s primeri dobrih praks predstavili glavna področja starajoče se družbe, ki potrebujejo pozornost vseh relevantnih deležnikov. Obetamo si zediniti okoli primarnega cilja dviga kakovosti življenja v naših skupnostih, usmeriti pogled v prihodnost, poiskati morebitna partnerstva za iskanje sinergij na področju dolgotrajne oskrbe z željo po aktiviranju preostalih lokalnih deležnikov. Povezovanje omenjenih deležnikov predstavlja primer dobre prakse oziroma zgled za druga lokalna okolja v Sloveniji, da se aktivno lotijo priprave strategije za dolgotrajno oskrbo v njihovi regiji.

Prav zato so vabljeni k dialogu predstavniki lokalnih skupnosti, civilna družba, predstavniki ministrstev in predstavniki EU ter organizacije, ki izvajajo storitve za starejše, partnerji projekta SI4CARE ter ostali zainteresirani. 

PROGRAM IN VABLJENI GOVORCI

10.00 – 10.15

 • uvodni nagovor -  mag. Gregor Macedoni, gostitelj, župan Mestne občine Novo mesto;
 • glavni nagovor -  Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

10:15 – 10:40

 • predstavitev projekta SI4CARE- prof. dr. Vlado Dimovski, Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani;
 • vizija Strateškega sveta za socialno politiko -  mag. Romana Tomc, predsednica Strateškega sveta za socialno politiko in poslanka evropskega parlamenta; 
 • pomen aktivacije lokalne skupnosti kot vizija EU napredka – Franc Bogovič, poslanec evropskega parlamenta. 

10:40 – 11.50

Osrednji panel dogodka v katerem sodelujejo vabljeni govorci:

 • Carmen Rajer, CSD Krško, projekt: MOST - Do čim daljše samostojnosti v domačem kraju;
 • Amalija Šiftar, upokojenka, projekt: Starejši za starejše;
 • Biserka Marolt Meden, Srebrna nit: Kaj lahko v sistem oskrbe dodajo lokalne skupnosti?;
 • Denis Sahernik, Skupnost socialnih zavodov Slovenija: Institucionalna oskrba za  dostojno starost.

Kratkim predstavitvam sledi okrogla miza.  

11:50 – 12:00: Predstavitev regijskega strateškega načrtovanja -  Sara Tomšič, podžupanja Mestne občine Novo mesto.

12:00 – 12:30: Razprava s poslušalci in udeleženci dogodka.

12.30: Zaključek dogodka.

 

V sklopu dogodka bo potekal tudi Sejem dolgožive družbe, na katerem se bodo predstavili ključni deležniki s področja skrbi za starejše. Sejem v sklopu projekta sofinancira NIJZ, na njem pa se bodo predstavile organizacije:

 • Društvo upokojencev Novo mesto
 • DRPD NM
 • VDC – Varstveno delovni center Novo mesto
 • Škofijska karitas Novo mesto
 • Društvo paraplegikov Dolenjske in Bele krajine
 • Medgeneracijsko društvo Žarek
 • Spominčica Dolenjske
 • Dom starejših občanov Novo mesto
 • Tačke pomagačke

MZ-1

CGP NIJZ-2

Logo-MIRA-slogan-NPDZ

 

Predstavitev projekta SI4CARE.docx

nazaj