Ks_karteljevo_2.jpg

Krajevna izkaznica: KS Karteljevo

datum: 28. 06. 2021

Krajevna skupnost Karteljevo je najmanjša in najmlajša izmed 23. krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Na pobudo krajanov je leta 2002 nastala iz vasi Gorenje in Dolenje Karteljevo. V KS živi okoli 300 prebivalcev, sama krajevna skupnost pa se razlega na 446,7 kvadratnih metrov površine.

Ali ste vedeli?

Ime vasi Karteljevo naj bi izhajalo iz dogodka, ko so graščaki iz Ljubljane spraševali kmete in iskali grad Hmeljnik ti pa so jim dejali »kar na levo« po katerem naj bi kasneje vas dobila ime.

ks Karteljevo

Še pred desetletji so se prebivalci obeh vasi ukvarjali pretežno s kmetijstvom in živinorejo. Okoli 90 odstotkov kmetij je bilo samooskrbnih. Danes je ostalo le nekaj manjših kmetij, ena večjih je kmetija Žagar, ki je v zadnjih letih celo povečala svoj obseg delovanja. 

Krajevna Skupnost Karteljevo, ki meji kar na dve občini - Mirno peč in Mokronog - Trebelno, očara tudi s čudovitim pogledom na dolino Novega mesta in avtocestnim okljukom, ki se vije vse do prestolnice.

Ks karteljevo 2

Krajevna skupnost ne beleži velikega izseljevanja mladih, v zadnjih letih je zraslo tudi nekaj novih hiš. Dobre cestne povezave z mestno občino in bližina avtoceste jim omogoča dobro izhodiščno točko.

Ks Karteljevo 3

nazaj